UD-CK
Công ty CP XDTM An Xuân Thịnh - Chi nhánh Đà Nẵng

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa Chỉ: 43 Hà Huy Tập, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 05113879696
- Fax: 05113879696
- Webiste: http://axt.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/anxuanthinhjsc