UD-CK
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Đà Nẵng (COTIMEX DA NANG)

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 123 Nguyễn Chí Thanh, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
- Điện thoại: 08 511 3822972 / 0511 3821049
- Website: http://www.cotimex.com.vn/