UD-CK
Công ty Cổ phần Sách Thiết bị trường học Kon Tum

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 706 Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Điện thoại: 02603.864825 - 02603.862902 
- Fax : 02603.862534 - 02603.862902
- Email: lienhe@stbkt.com.vn
- Website: http://www.stbkt.com.vn/