UD-CK
Công ty Đấu gia hợp danh Gia Lai Kon Tum

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 444 Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- SĐT: 02603850789