UD-CK
Văn phòng luật sư Nguyễn Tấn

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 482 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng