UD-CK
Công ty Luật TNHH Khởi Minh - Chi nhánh Đà Nẵng

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- VP Đà Nẵng: 138 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Hải Châu.
- VP TP. Hồ Chí Minh: 28 Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình.
- Liên hệ Luật sư: 0905 52 6767 - 0915 91 5555
- Website : www.khoiminhlaw.com