UD-CK
Mobifone Tỉnh Gia Lai

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 105 Tạ Quang Bửu, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai