UD-CK
Công ty TNHH Công Duy

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 786 Đường Phan Đình Phùng - Phường Quang Trung - Thành phố Kon Tum - Kon Tum. 
- ĐT: (0260) 3 914 577