UD-CK
Công ty TNHH Đại Tiến

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 922 Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
- SĐT: 02603 867 236 / 02603 913 555