UD-CK
Khách sạn Pleiku

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 03 Nguyễn Tất Thành,Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai. 
- Điện thọai: (059) 3871550
- Fax: (059) 3723507
- Email: info@gialaitourist.com.vn
- Website: Gialaitourist.com.vn
- SĐTKS: 059 626 8080