UD-CK
Chi nhánh Công ty TNHH MTV DV lữ hành Saigontourist tại Đà Nẵng

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 357 Phan Châu Trinh, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 02363 897 229
- Fax:  02363 827 158
- Website: https://saigontourist.net/


P. Nhân sự – Hành chánh
- Điện thoại: 0236 3 897 229  – ext: 139 
- Email: mylinh.std@saigontourist.net