UD-CK
Công ty TNHH MTV dịch vụ giáo dục Thái Nam

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 96 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Thuận Hòa Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng. 
- Hotline: 0914.082.215 - 0236.3671.777
- Email: thainam.company@gmail.com
- Website: http://www.thainam.edu.vn/default.html