UD-CK
Công ty TNHH MTV Du lịch Thảo Nguyên Việt Travel

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 60 Lê Lai , Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
- SĐT: 0606552979