UD-CK
Khách sạn Royal Riverside Hội An

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 40 Nguyễn Du, Thị xã Hội An, Tỉnh Quảng Nam
- SĐT: (84-235) 3666 979
- Fax: (84-235) 3666 779
- Email: info@royalriversidehoian.com
- Website: http://royalriversidehoian.com