UD-CK
Công ty TNHH Nam Toàn Tiến

Tên tiếng anh: NAM TOAN TIEN CO.,LTD

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 348 Phan Đình Phùng, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Kon Tum
- Email: namtoantien@gmail.com