UD-CK
Công ty TNHH Nam Ngọc Hân

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 76 Võ Chí Công, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng.
- Điện thoại: (84-236) 3 682 599