UD-CK
Công ty TNHH Ngọc Thy

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 663 Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Website: http://www.kiakontum.vn hoặc https://ngocthyauto.bonbanh.com/lien-he