UD-CK
Chi Cục Thi hành án Dân sự thành phố Pleiku

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 119 Trần Quý Cáp, Phường Yên Đỗ, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- SĐT: (84-59) 3 888 059