UD-CK
Ủy Ban Nhân Dân xã Sa Bình

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, KT
- Số điện thoại: 02603 821 158
- Website: http://huyensathay.kontum.gov.vn/ubnd-cac-xa,-thi-tran/UBND-xa-Sa-Binh-327


TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum;

- Điện thoại: 0260.3 821.103

- Email: ubndsathay-kontum@chinhphu.vn.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Huân - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy.