UD-CK
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Công Hùng – Phó Viện trưởng 
- Địa chỉ: 03 Lý Thái Tổ - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai 
- Điện thoại: 02693.824 426 - Fax: 02693.823 873
- E-mail: bbtvksgl@gmail.com 
- Website: http://vksnd.gialai.gov.vn/