UD-CK
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phan Minh Cự – Viện Trưởng 
- Địa chỉ: 190 Trần Phú - TP. Kon Tum – Tỉnh Kon Tum.
- Điện thoại: 060.3864802 - Fax: 060.3864802
- Email: banbientap@vkskontum.gov.vn
- Website: http://vkskontum.gov.vn