UD-CK
Công ty CP Bắc Nguyên

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 103 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Điện thoại: 02602 211 030