UD-CK
Ngân hàng NN và PTNT huyện Sa Thầy - Tỉnh Kon Tum

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 54 Hùng Vương, Thôn 2, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum