UD-CK
Công ty CP Hùng Phát

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hòa Bình, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Số điện thoại: 02602 470 207 / 02603 700 009