UD-CK
Công ty CP Vận tải và giao nhận Việt Thanh Phú

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: K267/16 Phạm Như Xương, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
- Số điện thoại: 0511.3 736 877
- Fax: 0511.3 736 877