UD-CK
Công ty CP ĐT&PT dược liệu Kon Tum

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 348 Đào Duy Từ, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Số điện thoại: 02606 277 888