UD-CK
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hưng Bảo Sơn

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 43 Hoàng Đạo Thúy, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
- Số điện thoại: 02363 676 505