UD-CK
Công ty TNHH Đông Sáng KonTum

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 188 Sư Vạn Hạnh, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Số điện thoại: 02603 864 431