UD-CK
Công ty TNHH MTV Bình Nguyên Phát Gia Lai

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 05 Wừu, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai
- Số điện thoại: 0363 323 468