UD-CK

ĐÀO TẠO

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum là thành viên của Đại học Đà Nẵng – một đại học vùng trọng điểm quốc gia khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Sinh viên học tập tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum được học tập trong môi trường giáo dục toàn diện với cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giảng viên sáng tạo, nhiệt huyết và được Đại học Đà Nẵng cấp bằng tốt nghiệp.

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đào tạo đa cấp, đa ngành với hệ thống ngành nghề đa dạng, chương trình đào tạo tiên tiến, tạo điều kiện cho sinh viên phát huy tính chủ động, sáng tạo, trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.