UD-CK

Livestream: TƯ VẤN ĐỔI TRƯỜNG - ĐỔI NGUYỆN VỌNG

Thời gian: 20/7/2019

- Địa điểm: Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum

- - Ban Giám đốc; Trưởng phó các Phòng, Khoa, Tổ Các thành viên tổ Tư vấn tuyển sinh, chuyên viên, giảng viên hỗ trợ tuyển sinh và Khách mời.

Ngày hội "TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH 2018"

Thời gian: 04/3/2018

- Địa điểm: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

- Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; lãnh đạo tỉnh Kon Tum và học sinh tỉnh Kon Tum; đại diện các trường thành viên của ĐHĐN.