UD-CK

Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

Thời gian: 01/09/2017

- Địa điểm: Hội trường C - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

- Cán bộ, giảng viên, sinh viên