Lịch công tác Tuần thứ 02 (08/08/2022-14/08/2022)
NGÀY/THỨ THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN/NGƯỜI THỰC HIỆN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
08-08-2022
08h00

Họp Ban Giám đốc và Thường trực Hội đồng ĐHĐN

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Thường trực Hội đồng ĐHĐN;

- Mời: Trưởng Ban TCCB; Trưởng Khoa Y-Dược; G,3k./iám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Phòng họp 1 Khu A và Trực tuyến (với Lãnh đạo PH ĐHĐN tại Kon Tum) Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN & Giám đốc ĐHĐN
Thứ Tư
10-08-2022
08h00

Nghiệm thu đề tài Khoa học & Công nghệ cấp cơ sở do Phân hiệu quản lý năm 2021

Theo quyết định số 460/QĐ-PHKT; 461/QĐ-PHKT; 462/QĐ-PHKT ngày 04/8/2022 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Phòng họp A Chủ tịch Hội đồng
16h00

Họp Chi bộ Hành chính

Như bên

Phòng H303 Bí thư Chi bộ
Thứ Năm
11-08-2022
15h30

Họp Hội đồng xét tuyển chọn giảng viên đi học theo Đề án 89 năm 2022

Theo QĐ số 2748/QĐ-ĐHĐN ngày 03/8/2022 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
16h00

Tiếp cán bộ, viên chức, NLĐ

Cán bộ, viên chức, NLĐ có nhu cầu

Phòng H301 BCH Công đoàn
Thứ Sáu
12-08-2022
8h00

Lễ Kết nạp Đảng viên

- Khách mời;

- Chi bộ Sinh viên;

- Sinh viên Nguyễn Thu Trà, K12LK2.

Hội trường C Bí thư Chi bộ
10h00

Họp Chi bộ Sinh viên

Như bên

Phòng họp A Bí thư Chi bộ

Chú thích:

1. Để phòng chống dịch Covid-19, đề nghị CBVC, sinh viên, học viên, khách đến giao dịch, công tác thực hiện nghiêm quy định kiểm tra thân nhiệt, mang khẩu trang, sát khuẩn tay, đảm bảo khoảng cách,  khai báo y tế và theo dõi sức khoẻ, cách ly theo quy định của Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

2. Đề nghị Trưởng các đơn vị có các biện pháp tiết kiệm điện, nhắc cán bộ, nhân viên tắt điện, điều hòa khi ra khỏi phòng.

Lịch công tác Tuần thứ 02 (08/08/2022-14/08/2022)
NGÀY/THỨ NỘI DUNG
Thứ Hai
08-08-2022

Thời gian: 08h00

Nội dung:

Họp Ban Giám đốc và Thường trực Hội đồng ĐHĐN

Thành phần:

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Thường trực Hội đồng ĐHĐN;

- Mời: Trưởng Ban TCCB; Trưởng Khoa Y-Dược; G,3k./iám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A và Trực tuyến (với Lãnh đạo PH ĐHĐN tại Kon Tum)

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN & Giám đốc ĐHĐN

Thứ Tư
10-08-2022

Thời gian: 08h00

Nội dung:

Nghiệm thu đề tài Khoa học & Công nghệ cấp cơ sở do Phân hiệu quản lý năm 2021

Thành phần:

Theo quyết định số 460/QĐ-PHKT; 461/QĐ-PHKT; 462/QĐ-PHKT ngày 04/8/2022 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Địa điểm: Phòng họp A

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

Thời gian: 16h00

Nội dung:

Họp Chi bộ Hành chính

Thành phần:

Như bên

Địa điểm: Phòng H303

Chủ trì: Bí thư Chi bộ

Thứ Năm
11-08-2022

Thời gian: 15h30

Nội dung:

Họp Hội đồng xét tuyển chọn giảng viên đi học theo Đề án 89 năm 2022

Thành phần:

Theo QĐ số 2748/QĐ-ĐHĐN ngày 03/8/2022 của Giám đốc ĐHĐN.

Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN

Thời gian: 16h00

Nội dung:

Tiếp cán bộ, viên chức, NLĐ

Thành phần:

Cán bộ, viên chức, NLĐ có nhu cầu

Địa điểm: Phòng H301

Chủ trì: BCH Công đoàn

Thứ Sáu
12-08-2022

Thời gian: 8h00

Nội dung:

Lễ Kết nạp Đảng viên

Thành phần:

- Khách mời;

- Chi bộ Sinh viên;

- Sinh viên Nguyễn Thu Trà, K12LK2.

Địa điểm: Hội trường C

Chủ trì: Bí thư Chi bộ

Thời gian: 10h00

Nội dung:

Họp Chi bộ Sinh viên

Thành phần:

Như bên

Địa điểm: Phòng họp A

Chủ trì: Bí thư Chi bộ

Chú thích:

1. Để phòng chống dịch Covid-19, đề nghị CBVC, sinh viên, học viên, khách đến giao dịch, công tác thực hiện nghiêm quy định kiểm tra thân nhiệt, mang khẩu trang, sát khuẩn tay, đảm bảo khoảng cách,  khai báo y tế và theo dõi sức khoẻ, cách ly theo quy định của Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

2. Đề nghị Trưởng các đơn vị có các biện pháp tiết kiệm điện, nhắc cán bộ, nhân viên tắt điện, điều hòa khi ra khỏi phòng.

+