LỊCH TIẾP SINH VIÊN

LỊCH TIẾP SINH VIÊN (14/5 - 20/5)

1. LỊCH TIẾP SINH VIÊN (14/5 - 20/5) - KHOA KINH TẾ

Sinh viên các lớp có nhu cầu gặp Giảng viên để trao đổi, giải đáp thắc mắc, và tư vấn học tập hãy theo dõi và đến các Khu Thư viện của 2 cơ sở để gặp Giảng viên.

 

Thời gian:

    - Buổi sáng: 8h00 đến 10h00

    - Buổi chiều: 14h00 đến 16h00

 

STT GIẢNG VIÊN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1   ĐÀO THỊ LY SA Chiều thứ 4 Cơ sở 1
2   PHAN THỊ THANH TRÚC Chiều thứ 4 Cơ sở 1
3   PHẠM THỊ MAI QUYÊN Sáng thứ 3 Cơ sở 1
4   NGUYỄN THỊ TÂM HIỀN Sáng thứ 5 Cơ sở 1
5   NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Chiều thứ 4 Cơ sở 1
6   PHẠM THỊ NGỌC LY Chiều thứ 2 Cơ sở 1
7   ĐỖ HOÀNG HẢI Chiều thứ 4 Cơ sở 1
8   ĐẶNG THỊ LY Chiều thứ 6 Cơ sở 1
9  NGUYỄN THỊ NGỌC LỢI Chiều thứ 5 Cơ sở 1 

 

2. LỊCH TIẾP SINH VIÊN (14/5 - 20/5) - KHOA SƯ PHẠM VÀ DỰ BỊ ĐẠI HỌC

Sinh viên các lớp có nhu cầu gặp Giảng viên để trao đổi, giải đáp thắc mắc, và tư vấn học tập hãy theo dõi và đến các Khu Thư viện của 2 cơ sở và Văn phòng Khoa để gặp Giảng viên.

 

Thời gian:

    - Buổi sáng: 8h00 đến 10h00

    - Buổi chiều: 14h00 đến 16h00

 

STT GIẢNG VIÊN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1   NGUYỄN THỊ THANH HIỀN Chiều thứ 2  Cơ sở 2
2   TRƯƠNG THỊ KIỀU VÂN Chiều thứ 2  Cơ sở 2
3   ĐỖ ANH TUẤN Sáng thứ 3  Cơ sở 2
4   TRẦN THỊ KIM DUNG Sáng thứ 3  Cơ sở 1
5   CHÂU THỊ NGỌC TUYẾT Sáng thứ 4  Cơ sở 1
6   NGUYỄN THỊ ANH THƯ Chiều thứ 4  Cơ sở 2
7   NGUYỄN THỊ NGÂN Sáng thứ 6  Cơ sở 2

 

3. LỊCH TIẾP SINH VIÊN (14/5 - 20/5) - KHOA KỸ THUẬT - NÔNG NGHIỆP

 

Mời các em SV đang theo học các lớp có GV nêu trên giảng dạy hãy đến theo lịch nêu trên để gặp Giảng viên.
Chúc các em thành công và học tốt./.