UD-CK

Liên thông CĐ lên ĐH hệ VLVH

STT

Ngành đào tạo Thời gian đào tạo Xét kết quả học tập bậc CĐ

1

Kế toán 04 học kỳ Điểm  trung bình học tập trình độ cao đẳng. (Điểm TB này là trung bình cho tất cả các môn trong chương trinh học) >=5.0 (Đối với thang điểm 10), >=2.0 (Đối với thang điểm 4).

2

Quản trị kinh doanh 04 học kỳ

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 04 học kỳ

4

Kỹ thuật công trình xây dựng

04 học kỳ

5

Kỹ thuật điện 04 học kỳ

 

HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu ĐHĐN)

- Bằng tốt nghiệp Cao đẳng bản sao công chứng

- Bản sao kết quả học tập Cao đẳng công chứng

- Giấy khai sinh và chứng minh nhân dân công chứng

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 400.000 đồng

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, XÉT TUYỂN

- Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần và sáng thứ bảy 

- Thời gian xét tuyển: 04 đợt/năm (Tháng 3, 6, 9, 12 hàng năm)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Đào tạo - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;

- Đ/c: 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Điện thoại: 02602 211 348 – 02606 509 559

- Website: http://www.kontum.udn.vn hoặc http://ts.kontum.udn.vn