UD-CK

Thạc sĩ

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập nâng cao trình độ của cán bộ hiện công tác ở các địa phương trong tỉnh Kon tum và các vùng lân cận, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum phối hợp với trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng phối hợp Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021, với các thông tin cụ thể sau:

1. Ngành tuyển sinh

TT

Ngành đào tạo

Môn thi

1

Quản lý giáo dục

1. Ngoại ngữ

2. Đại cương quản lý giáo dục

3. Giáo dục học

2

Đại số và lý thuyết số

1. Ngoại ngữ

2. Đại số

3. Giải tích

3

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

1. Ngoại ngữ

2. Lý luận và phương pháp dạy học VL  phổ thông

3. Vật lý đại cương

4

Giáo dục học

1. Ngoại ngữ

2. Tâm lý học

3. Giáo dục học đại cương

5

Hóa hữu cơ

1. Ngoại ngữ

2. Hóa học đại cương

3. Cơ sở hóa hữu cơ

6

Phương pháp toán sơ cấp

1. Ngoại ngữ

2. Đại số

3. Giải tích

7

Ngôn ngữ Anh

1. Ngoại ngữ (Nga, Pháp, Trung)

2. Lý thuyết tiếng Anh

3. Thực hành tiếng Anh

 

2. Chương trình và thời gian đào tạo

- Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng

- Thời gian đào tạo: 1,5 -2 năm (học vào các ngày thứ 7, chủ nhật)

- Học phí tạm thu năm học thứ 1: 14 triệu đối với ngành khoa học xã hội; 16 triệu đối với ngành khoa học tự nhiên.

3. Thời gian thi tuyển 

- Thời gian nộp hồ sơ: Hạn cuối 17h00 ngày 30/03/2021

- Thời gian thi: tháng 5 năm 2021

- Thời gian học: Dự kiến tháng 6 năm 2021

4. Địa điểm thi tuyển:

- Tại Đại học Đà Nẵng

5. Học phí và lệ phí dự thi:

- Theo quy định của Đại học Đà Nẵng

6. Đăng ký và nộp hồ sơ dự thi:

Phòng Đào tạo – Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 704 Phan Đình Phùng TP Kon Tum: ĐT: 02602.211.348-  02606.509.559 – 0934.876.005 (Cô Hoa).

Trân trọng thông báo./.