THÔNG TIN VĂN BẰNG

TRA CỨU VĂN BẰNG

Tên SV

Số hiệu

Hình thức đào tạo

Ngành đào tạo

Đợt tốt nghiệp

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Ngành Năm TN Xếp loại TN Số hiệu Số vào sổ Đợt TN Quyết định số Hình thức ĐT Niên khóa
1 Đỗ Thanh Tùng 14/12/1988 Kon TumNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh 2017 Trung bình khá 26085 DDP.6.00060.17 Đợt 1-2017 1623/QА-ĐHĐN ngày 12-05-2017 Đại học hệ VLVH 2012-2016
2 Phạm Văn Thanh 15/07/1979 Nghệ AnNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh 2017 Trung bình khá 26084 DDP.6.00059.17 Đợt 1-2017 1623/QА-ĐHĐN ngày 12-05-2017 Đại học hệ VLVH 2012-2016
3 Nguyễn Minh Tâm 28/07/1987 Kon TumNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh 2017 Trung bình khá 26083 DDP.6.00058.17 Đợt 1-2017 1623/QА-ĐHĐN ngày 12-05-2017 Đại học hệ VLVH 2012-2016
4 Vũ Văn Mùi 02/03/1979 Hải DươngNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh 2017 Trung bình khá 26082 DDP.6.00057.17 Đợt 1-2017 1623/QА-ĐHĐN ngày 12-05-2017 Đại học hệ VLVH 2012-2016
5 Nguyễn Huy Hoàng 15/06/1985 Kon TumNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh 2017 Khá 26081 DDP.6.00056.17 Đợt 1-2017 1623/QА-ĐHĐN ngày 12-05-2017 Đại học hệ VLVH 2012-2016
6 Nguyễn Công Hòa 03/10/1981 Quảng NinhNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh 2017 Khá 26080 DDP.6.00055.17 Đợt 1-2017 1623/QА-ĐHĐN ngày 12-05-2017 Đại học hệ VLVH 2012-2016
7 Nguyễn Thành Quang Hải 28/08/1985 Quảng TrịNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh 2017 Khá 26079 DDP.6.00054.17 Đợt 1-2017 1623/QА-ĐHĐN ngày 12-05-2017 Đại học hệ VLVH 2012-2016
8 Nguyễn Văn Đạo 25/12/1987 Hải DươngNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh 2017 Trung bình khá 26078 DDP.6.00053.17 Đợt 1-2017 1623/QА-ĐHĐN ngày 12-05-2017 Đại học hệ VLVH 2012-2016
9 Dương Văn Chiển 02/09/1982 Hưng YênNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh 2017 Trung bình khá 26077 DDP.6.00052.17 Đợt 1-2017 1623/QА-ĐHĐN ngày 12-05-2017 Đại học hệ VLVH 2012-2016
10 Võ Hoài Ân 05/10/1987 Kon TumNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh 2017 Trung bình khá 26076 DDP.6.00051.17 Đợt 1-2017 1623/QА-ĐHĐN ngày 12-05-2017 Đại học hệ VLVH 2012-2016
11 Vũ Văn Hinh 07/06/1981 Nam ĐịnhNam Kinh Việt Nam Luật học 2017 Trung bình khá 26075 DDP.6.00050.17 Đợt 1-2017 1623/QА-ĐHĐN ngày 12-05-2017 Đại học hệ VLVH 2012-2016
12 A Veng 21/11/1988 Kon TumNam Xê Đăng Việt Nam Luật học 2017 Trung bình khá 26074 DDP.6.00049.17 Đợt 1-2017 1623/QА-ĐHĐN ngày 12-05-2017 Đại học hệ VLVH 2012-2016
13 Hà Thanh Tuấn 12/08/1983 Kon TumNam Kinh Việt Nam Luật học 2017 Trung bình khá 26073 DDP.6.00048.17 Đợt 1-2017 1623/QА-ĐHĐN ngày 12-05-2017 Đại học hệ VLVH 2012-2016
14 Trịnh Xuân Trường 20/11/1991 Thanh HóaNam Kinh Việt Nam Luật học 2017 Trung bình khá 26072 DDP.6.00047.17 Đợt 1-2017 1623/QА-ĐHĐN ngày 12-05-2017 Đại học hệ VLVH 2012-2016
15 Nguyễn Thị Linh Trang 10/06/1984 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Luật học 2017 Khá 26071 DDP.6.00046.17 Đợt 1-2017 1623/QА-ĐHĐN ngày 12-05-2017 Đại học hệ VLVH 2012-2016
16 Võ Văn Toàn 15/09/1983 Kon TumNam Kinh Việt Nam Luật học 2017 Trung bình khá 26070 DDP.6.00045.17 Đợt 1-2017 1623/QА-ĐHĐN ngày 12-05-2017 Đại học hệ VLVH 2012-2016
17 Quách Thị Thúy Toàn 01/11/1989 Hòa BìnhNữ Mường Việt Nam Luật học 2017 Khá 26069 DDP.6.00044.17 Đợt 1-2017 1623/QА-ĐHĐN ngày 12-05-2017 Đại học hệ VLVH 2012-2016
18 Phạm Công Toán 08/11/1980 Nam ĐịnhNam Kinh Việt Nam Luật học 2017 Khá 26068 DDP.6.00043.17 Đợt 1-2017 1623/QА-ĐHĐN ngày 12-05-2017 Đại học hệ VLVH 2012-2016
19 Bùi Xuân Thùy 24/12/1992 Gia LaiNữ Mường Việt Nam Luật học 2017 Trung bình khá 26067 DDP.6.00042.17 Đợt 1-2017 1623/QА-ĐHĐN ngày 12-05-2017 Đại học hệ VLVH 2012-2016
20 Vi Nấy Thơm 26/11/1987 Kon TumNữ Ka Dong Việt Nam Luật học 2017 Trung bình khá 26066 DDP.6.00041.17 Đợt 1-2017 1623/QА-ĐHĐN ngày 12-05-2017 Đại học hệ VLVH 2012-2016