THÔNG TIN VĂN BẰNG

TRA CỨU VĂN BẰNG

Tên SV

Số hiệu

Hình thức đào tạo

Ngành đào tạo

Đợt tốt nghiệp

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Ngành Năm TN Xếp loại TN Số hiệu Số vào sổ Đợt TN Quyết định số Hình thức ĐT Niên khóa
1 Hoàng Thị Vân 24/02/1989 Yên BáiNữ Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2011 Trung bình khá 07539 CQ11/ 0150 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
2 Nguyễn Thị Như Uyên 25/12/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2011 Khá 05816 CQ11/ 0149 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
3 Đỗ Anh Tuấn 04/07/1989 Kon TumNam Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2011 Trung bình khá 05815 CQ11/ 0148 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
4 Lê Thị Thuý 02/05/1989 Hà TĩnhNữ Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2011 Trung bình khá 05814 CQ11/ 0147 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
5 Đào Văn Thắng 14/07/1987 Nam ĐịnhNam Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2011 Trung bình khá 05813 CQ11/ 0146 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
6 Võ Thị Phương Thảo 02/08/1989 Gia LaiNữ Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2011 Trung bình khá 05812 CQ11/ 0145 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
7 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/11/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2011 Trung bình khá 05811 CQ11/ 0144 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
8 Trần Xuân Thành 19/05/1989 Kon TumNam Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2011 Trung bình khá 05810 CQ11/ 0143 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
9 Đỗ Văn Soái 17/04/1987 Gia LaiNam Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2011 Trung bình khá 05809 CQ11/ 0142 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
10 Vũ Thị Thuý Quỳnh 27/10/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2011 Khá 05808 CQ11/ 0141 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
11 Nguyễn Viết Oanh 31/08/1986 Kon TumNam Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2011 Trung bình khá 05807 CQ11/ 0140 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
12 Vương Thị Kiều Oanh 13/04/1988 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2011 Trung bình khá 05806 CQ11/ 0139 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
13 Trương Khổng Quỳnh Như 09/04/1988 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2011 Trung bình khá 05805 CQ11/ 0138 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
14 Lưu Thị Bảo Ngọc 26/02/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2011 Trung bình khá 05804 CQ11/ 0137 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
15 Trần Thị Ngân 02/07/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2011 Trung bình khá 05803 CQ11/ 0136 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
16 Phạm Thị Ánh Ngân 28/09/1989 Quảng BìnhNữ Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2011 Khá 05802 CQ11/ 0135 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
17 Đỗ Thị Thanh Nga 01/08/1989 Quảng NamNữ Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2011 Khá 05801 CQ11/ 0134 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
18 Nguyễn Thị Thuý Nga 06/01/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2011 Trung bình khá 05800 CQ11/ 0133 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
19 Võ Thị Như Mơ 26/06/1988 Quảng NgãiNữ Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2011 Khá 05799 CQ11/ 0132 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
20 Cung Thị Ly Ly 07/08/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2011 Trung bình khá 05798 CQ11/ 0131 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011