UD-CK

THÔNG TIN VĂN BẰNG

TRA CỨU VĂN BẰNG

Tên SV

Số hiệu

Hình thức đào tạo

Ngành đào tạo

Đợt tốt nghiệp

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Ngành Năm TN Xếp loại TN Số hiệu Số vào sổ Đợt TN Quyết định số Hình thức ĐT Niên khóa
1 Nguyễn Thị Hương 06/05/1990 Thanh HóaNữ Kinh Việt Nam QTKD du lịch và dịch vụ 2012 Trung bình khá 8783 CQ12/0356 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
2 Nguyễn Thị Mai Hương 13/03/1990 Kon TumNữ Kinh Việt Nam QTKD du lịch và dịch vụ 2012 Trung bình khá 8782 CQ12/0355 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
3 Hà Thị Hằng 12/07/1990 Quảng NamNữ Kinh Việt Nam QTKD du lịch và dịch vụ 2012 Khá 8781 CQ12/0354 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
4 Trần Thị Thanh Đào 30/11/1990 Bình ĐịnhNữ Kinh Việt Nam QTKD du lịch và dịch vụ 2012 Trung bình khá 8780 CQ12/0353 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
5 Thái Thị Kim Dung 01/01/1990 Đăk LăkNữ Kinh Việt Nam QTKD du lịch và dịch vụ 2012 Trung bình khá 8779 CQ12/0352 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
6 Phạm Phú Dân 27/08/1990 Gia LaiNữ Kinh Việt Nam QTKD du lịch và dịch vụ 2012 Trung bình 8778 CQ12/0351 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
7 Võ Thị Ngọc Anh 02/01/1989 Quảng TrịNữ Kinh Việt Nam QTKD du lịch và dịch vụ 2012 Trung bình khá 8777 CQ12/0350 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
8 Nguyễn Văn Sáng 22/11/1987 Quảng NgãiNam Kinh Việt Nam Điện kỹ thuật 2012 Trung bình khá 8752 CQ12/0349 Đợt 2-2012 5185/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2007-2012
9 Trần Văn Tư 10/07/1982 Kon TumNam Kinh Việt Nam Điện kỹ thuật 2012 Trung bình khá 8776 CQ12/0348 Đợt 2-2012 5185/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2007-2012
10 Nguyễn Tài Trí 06/04/1982 Quảng NamNam Kinh Việt Nam Điện kỹ thuật 2012 Trung bình khá 8775 CQ12/0347 Đợt 2-2012 5185/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2007-2012
11 Nguyễn Thiện Trí 14/11/1989 Thừa Thiên HuếNam Kinh Việt Nam Điện kỹ thuật 2012 Khá 8774 CQ12/0346 Đợt 2-2012 5185/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2007-2012
12 Đinh Văn Toàn 26/02/1989 Kon TumNam Kinh Việt Nam Điện kỹ thuật 2012 Khá 8773 CQ12/0345 Đợt 2-2012 5185/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2007-2012
13 Nguyễn Huỳnh Đồng Tiến 10/05/1989 Đăk LăkNam Kinh Việt Nam Điện kỹ thuật 2012 Khá 8772 CQ12/0344 Đợt 2-2012 5185/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2007-2012
14 Nguyễn Hồng Thịnh 06/06/1989 Quảng NamNam Kinh Việt Nam Điện kỹ thuật 2012 Khá 8771 CQ12/0343 Đợt 2-2012 5185/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2007-2012
15 Nguyễn Quốc Thịnh 17/09/1989 Kon TumNam Kinh Việt Nam Điện kỹ thuật 2012 Trung bình khá 8770 CQ12/0342 Đợt 2-2012 5185/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2007-2012
16 Nguyễn Trung Thành 08/04/1988 Thanh HóaNam Kinh Việt Nam Điện kỹ thuật 2012 Khá 8769 CQ12/0341 Đợt 2-2012 5185/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2007-2012
17 Dương Đình Quý 25/12/1988 Hà TĩnhNam Kinh Việt Nam Điện kỹ thuật 2012 Khá 8768 CQ12/0340 Đợt 2-2012 5185/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2007-2012
18 Nguyễn Đạt Nguyên 19/09/1989 Quảng NamNam Kinh Việt Nam Điện kỹ thuật 2012 Khá 8767 CQ12/0339 Đợt 2-2012 5185/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2007-2012
19 Đỗ Hữu Nghị 15/11/1989 Quảng NamNam Kinh Việt Nam Điện kỹ thuật 2012 Trung bình khá 8766 CQ12/0338 Đợt 2-2012 5185/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2007-2012
20 Từ Xuân Ngân 17/07/1988 Kon TumNam Kinh Việt Nam Điện kỹ thuật 2012 Trung bình 8765 CQ12/0337 Đợt 2-2012 5185/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2007-2012