UD-CK

THÔNG TIN VĂN BẰNG

TRA CỨU VĂN BẰNG

Tên SV

Số hiệu

Hình thức đào tạo

Ngành đào tạo

Đợt tốt nghiệp

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Ngành Năm TN Xếp loại TN Số hiệu Số vào sổ Đợt TN Quyết định số Hình thức ĐT Niên khóa
1 Trịnh Tấn Đăng 12/10/1987 Kon TumNam Kinh Việt Nam Kinh tế phát triển 2011 Trung bình khá 05673 CQ11/ 0006 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
2 Trần Bảo Vân Đài 08/06/1989 Gia LaiNữ Kinh Việt Nam Kinh tế phát triển 2011 Giỏi 05672 CQ11/ 0005 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
3 Nguyễn Thị Hoàng Dung 22/08/1988 Gia LaiNữ Kinh Việt Nam Kinh tế phát triển 2011 Khá 05671 CQ11/ 0004 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
4 Nguyễn Thị Diệu 15/07/1988 Quảng NamNữ Kinh Việt Nam Kinh tế phát triển 2011 Khá 05670 CQ11/ 0003 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
5 A Dân 28/10/1986 Kon TumNam Xê Đăng Việt Nam Kinh tế phát triển 2011 Trung bình khá 05669 CQ11/ 0002 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
6 Vũ Thị Phương Anh 21/04/1989 Hải HưngNữ Kinh Việt Nam Kinh tế phát triển 2011 Khá 05668 CQ11/ 0001 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011