UD-CK

THÔNG TIN VĂN BẰNG

TRA CỨU VĂN BẰNG

Tên SV

Số hiệu

Hình thức đào tạo

Ngành đào tạo

Đợt tốt nghiệp

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Ngành Năm TN Xếp loại TN Số hiệu Số vào sổ Đợt TN Quyết định số Hình thức ĐT Niên khóa
1 Dương Thị Thiếu 06/05/1991 Kon TumNữ Nùng Việt Nam Luật học 2019 Trung bình khá DND.6.0122889 DDP.6.0395.19 Đợt 6-2019 4519/QĐ-ĐHĐN ngày 26-12-2019 Đại học hệ VLVH 2015-2019
2 A Thiệp 01/09/1991 Kon TumNam Ha Lăng Việt Nam Luật học 2019 Trung bình khá DND.6.0122888 DDP.6.0394.19 Đợt 6-2019 4519/QĐ-ĐHĐN ngày 26-12-2019 Đại học hệ VLVH 2015-2019
3 Lê Hữu Thắng 30/11/1985 Bình ĐịnhNam Kinh Việt Nam Luật học 2019 Trung bình khá DND.6.0122887 DDP.6.0393.19 Đợt 6-2019 4519/QĐ-ĐHĐN ngày 26-12-2019 Đại học hệ VLVH 2015-2019
4 Y Tâm 10/03/1981 Kon TumNữ Giẻ Triêng Việt Nam Luật học 2019 Trung bình khá DND.6.0122886 DDP.6.0392.19 Đợt 6-2019 4519/QĐ-ĐHĐN ngày 26-12-2019 Đại học hệ VLVH 2015-2019
5 Phạm Văn Tâm 10/05/1975 Thanh HóaNam Kinh Việt Nam Luật học 2019 Khá DND.6.0122885 DDP.6.0391.19 Đợt 6-2019 4519/QĐ-ĐHĐN ngày 26-12-2019 Đại học hệ VLVH 2015-2019
6 Võ Trần Quyền 13/05/1995 Kon TumNam Kinh Việt Nam Luật học 2019 Khá DND.6.0122884 DDP.6.0390.19 Đợt 6-2019 4519/QĐ-ĐHĐN ngày 26-12-2019 Đại học hệ VLVH 2015-2019
7 Lê Quang Quân 23/12/1978 Vĩnh PhúcNam Kinh Việt Nam Luật học 2019 Khá DND.6.0122883 DDP.6.0389.19 Đợt 6-2019 4519/QĐ-ĐHĐN ngày 26-12-2019 Đại học hệ VLVH 2015-2019
8 Trần Thị Thu Oanh 04/06/1990 Bình ĐịnhNữ Kinh Việt Nam Luật học 2019 Khá DND.6.0122882 DDP.6.0388.19 Đợt 6-2019 4519/QĐ-ĐHĐN ngày 26-12-2019 Đại học hệ VLVH 2015-2019
9 Mai Thị Nhịp 05/12/1986 Thanh HóaNữ Kinh Việt Nam Luật học 2019 Khá DND.6.0122881 DDP.6.0387.19 Đợt 6-2019 4519/QĐ-ĐHĐN ngày 26-12-2019 Đại học hệ VLVH 2015-2019
10 A Miết 02/02/1990 Kon TumNam Xê Đăng Việt Nam Luật học 2019 Trung bình khá DND.6.0122880 DDP.6.0386.19 Đợt 6-2019 4519/QĐ-ĐHĐN ngày 26-12-2019 Đại học hệ VLVH 2015-2019
11 Phạm Tiến Lực 10/05/1984 Quảng BìnhNam Kinh Việt Nam Luật học 2019 Trung bình khá DND.6.0122879 DDP.6.0385.19 Đợt 6-2019 4519/QĐ-ĐHĐN ngày 26-12-2019 Đại học hệ VLVH 2015-2019
12 Nguyễn Hữu Luân 12/02/1995 Kon TumNam Kinh Việt Nam Luật học 2019 Khá DND.6.0122878 DDP.6.0384.19 Đợt 6-2019 4519/QĐ-ĐHĐN ngày 26-12-2019 Đại học hệ VLVH 2015-2019
13 Y Lắt 09/05/1990 Kon TumNam Kinh Việt Nam Luật học 2019 Trung bình khá DND.6.0122877 DDP.6.0383.19 Đợt 6-2019 4519/QĐ-ĐHĐN ngày 26-12-2019 Đại học hệ VLVH 2015-2019
14 Đặng Văn Lâm 22/01/1982 Thanh HóaNam Kinh Việt Nam Luật học 2019 Khá DND.6.0122876 DDP.6.0382.19 Đợt 6-2019 4519/QĐ-ĐHĐN ngày 26-12-2019 Đại học hệ VLVH 2015-2019
15 Nguyễn Văn Khoa 15/03/1979 Hà TĩnhNam Kinh Việt Nam Luật học 2019 Khá DND.6.0122875 DDP.6.0381.19 Đợt 6-2019 4519/QĐ-ĐHĐN ngày 26-12-2019 Đại học hệ VLVH 2015-2019
16 Y Huyền 20/04/1994 Kon TumNữ Gia Rai Việt Nam Luật học 2019 Khá DND.6.0122874 DDP.6.0380.19 Đợt 6-2019 4519/QĐ-ĐHĐN ngày 26-12-2019 Đại học hệ VLVH 2015-2019
17 A Huy 07/02/1977 Kon TumNam Xê Đăng Việt Nam Luật học 2019 Trung bình khá DND.6.0122873 DDP.6.0379.19 Đợt 6-2019 4519/QĐ-ĐHĐN ngày 26-12-2019 Đại học hệ VLVH 2015-2019
18 Lê Thị Minh Hồng 03/12/1984 Thái BìnhNữ Kinh Việt Nam Luật học 2019 Khá DND.6.0122872 DDP.6.0378.19 Đợt 6-2019 4519/QĐ-ĐHĐN ngày 26-12-2019 Đại học hệ VLVH 2015-2019
19 Y Hin 09/06/1994 Kon TumNữ Xê Đăng Việt Nam Luật học 2019 Trung bình khá DND.6.0122871 DDP.6.0377.19 Đợt 6-2019 4519/QĐ-ĐHĐN ngày 26-12-2019 Đại học hệ VLVH 2015-2019
20 Trương Thị Hiền 15/04/1985 Quảng BìnhNữ Kinh Việt Nam Luật học 2019 Trung bình khá DND.6.0122870 DDP.6.0376.19 Đợt 6-2019 4519/QĐ-ĐHĐN ngày 26-12-2019 Đại học hệ VLVH 2015-2019