THÔNG TIN VĂN BẰNG

TRA CỨU VĂN BẰNG

Tên SV

Số hiệu

Hình thức đào tạo

Ngành đào tạo

Đợt tốt nghiệp

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Ngành Năm TN Xếp loại TN Số hiệu Số vào sổ Đợt TN Quyết định số Hình thức ĐT Niên khóa
1 Lê Kim Việt 19/07/1986 Bình ĐịnhNam Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104031 DDP.6.0086.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
2 A Viên 12/03/1984 Kon TumNam Xơ Đăng Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104030 DDP.6.0085.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
3 Trần Thị Thu Vân 24/12/1991 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104029 DDP.6.0084.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
4 Lê Văn Tùng 07/09/1994 Kon TumNam Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104028 DDP.6.0083.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
5 Đặng Tấn Trọng 02/03/1986 Đăk LăkNam Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104027 DDP.6.0082.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
6 Nguyễn Thị Thu Trang 25/05/1990 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104026 DDP.6.0081.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
7 Huỳnh Tấn Toán 15/05/1969 Kon TumNữ Xơ Đăng Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104025 DDP.6.0080.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
8 Ngô Thanh Tiếng 02/02/1990 Quảng NgãiNam Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104024 DDP.6.0079.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
9 Mai Thị Thu 05/01/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104023 DDP.6.0078.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
10 Vũ Ngọc Thụ 02/10/1986 Thanh HóaNam Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104022 DDP.6.0077.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
11 Đào Hữu Thịnh 20/08/1987 Kon TumNam Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104021 DDP.6.0076.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
12 Phan Thị Thanh Thảo 10/11/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104020 DDP.6.0075.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
13 Lê Xuân Thanh 05/09/1987 Kon TumNam Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104019 DDP.6.0074.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
14 Vương Huy Thắng 12/12/1991 Thanh HóaNam Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104018 DDP.6.0073.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
15 Y Suỹ 16/04/1988 Kon TumNữ Rơ Ngao Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104017 DDP.6.0072.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
16 Đông Văn Sơn 15/11/1983 Thái BìnhNam Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104016 DDP.6.0071.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
17 Vi Thị Quế 07/02/1987 Tuyên QuangNữ Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104015 DDP.6.0070.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
18 Nguyễn Thị Phượng 02/09/1985 Hà TĩnhNữ Kinh Việt Nam Luật học 2018 Khá DND.6.0104014 DDP.6.0069.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
19 Nguyễn Thị Lan Phương 15/06/1992 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104013 DDP.6.0068.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
20 Phạm Thị Kim Oanh 20/07/1983 Vĩnh PhúcNữ Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104012 DDP.6.0067.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017