CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

 

- BCH Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum khóa IV, nhiệm kỳ 2017- 2022

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

CÔNG TÁC

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

 Đỗ Thị Thanh Phượng

 Chủ tịch Công đoàn Trường

P. CT HSSV

dttphuong@kontum.udn.vn

0905565522

2

 Trần Văn Nam

 P. Chủ tịch Công đoàn Trường

K. SP&DBĐH

vannamtran1205@gmail.com

0964827778

3

 Đặng Trần Minh Hiếu

 Ủy viên Ban chấp hành

K. Kinh tế

0914513395

4

 Nguyễn Thành Ba

 Ủy viên Ban chấp hành

Tổ KT&ĐBCL

ntba@kontum.udn.vn

0941309966

5

 Võ Thị Phương

Ủy viên Ban chấp hành

K. Kinh tế

vtphuong@kontum.udn.vn

0904009038

6

 Huỳnh Thị Ánh Bình

 Ủy viên Ban chấp hành

P. KHTC

htabinh@kontum.udn.vn

01693344770

7

 Trần Quốc Hùng

 Ủy viên Ban chấp hành

K. Kỹ thuật

tqhung@kontum.udn.vn

 

 

- Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 704 Phan Đình Phùng - Tp. Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.

Email: congdoanudck@gmail.com