UD-CK

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

 

 

- BCH Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum khóa IV, nhiệm kỳ 2017- 2022

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

CÔNG TÁC

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Tố Như

Chủ tịch Công đoàn Trường

Phó giám đốc Phân hiệu

ntnhu@kontum.udn.vn

0983 203 849

2

Nguyễn Thành Ba

P. Chủ tịch Công đoàn Trường

Tổ Khảo thí ĐBCLGD & CNTT

ntba@kontum.udn.vn

0941 309 966

3

Trương Thị Kiều Vân

Ủy viên Ban chấp hành

Khoa Sư phạm và Dự bị Đại học

ttkvan@kontum.udn.vn

0914 364 034

4

Võ Thị Thanh Thảo

Ủy viên Ban chấp hành

Phòng CTSV

vttthao@kontum.udn.vn

0935 016 237

5

Lê Thị Hồng Nghĩa

Ủy viên Ban chấp hành

Khoa Kinh tế

lthnghia@kontum.udn.vn

0905 560 369

6

Lê Thị Bảo Yến

Ủy viên Ban chấp hành

Khoa Kỹ thuật - Nông nhiệp

ltbyen@kontum.udn.vn

0905 989634

7

Trần Quốc Hùng

Ủy viên Ban chấp hành

Khoa Kỹ thuật - Nông nhiệp

tqhung@kontum.udn.vn

 0984 724 796

 

- Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 704 Phan Đình Phùng - Tp. Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.

Email: congdoanudck@gmail.com