UD-CK

Học bổng - Du học

Sinh viên UD-CK nhận học bổng của tổ chức Rhone - Mékong

Sáng 14/12 tổ chức Rhone – Mékong đã thực hiện trao 20 suất học bổng cho sinh viên là đối tượng người dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi năm học 2018-2019 tại Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum.

16/12/2019 10:15 AM Đã xem: 260

Học bổng lãnh đạo Nhật Bản IATSS FORUM 2019

Học bổng Lãnh đạo Nhật Bản IATSS Forum 2019 theo Công văn số 03051810/VICC-IATSS.

11/05/2018 16:48 PM Đã xem: 1013

Sinh viên phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum vui mừng đón nhận học bổng của tổ chức Rhone - Mekong

Chiều ngày 05 tháng 10 năm 2017, phòng Công tác Học sinh – Sinh viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp với tổ chức Rhone - Mékong tiến hành trao 30 suất học bổng cho sinh viên là người dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi năm học 2016-2017.

04/12/2017 10:26 AM Đã xem: 721