UD-CK

Học bổng - Du học

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOÀN PHẦN DU HỌC NGA

Vietlink Education thông báo chương trình học bổng Hiệp Định Du học Nga 2020 dành cho bậc đại học, Thạc sĩ tất cả các chuyên ngành.

11/05/2020 16:11 PM Đã xem: 1092

Sinh viên UD-CK nhận học bổng của tổ chức Rhone - Mékong

Sáng 14/12 tổ chức Rhone – Mékong đã thực hiện trao 20 suất học bổng cho sinh viên là đối tượng người dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi năm học 2018-2019 tại Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum.

03/06/2020 16:36 PM Đã xem: 950

Học bổng lãnh đạo Nhật Bản IATSS FORUM 2019

Học bổng Lãnh đạo Nhật Bản IATSS Forum 2019 theo Công văn số 03051810/VICC-IATSS.

11/05/2018 16:48 PM Đã xem: 1707

Sinh viên phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum vui mừng đón nhận học bổng của tổ chức Rhone - Mekong

Chiều ngày 05 tháng 10 năm 2017, phòng Công tác Học sinh – Sinh viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp với tổ chức Rhone - Mékong tiến hành trao 30 suất học bổng cho sinh viên là người dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi năm học 2016-2017.

04/12/2017 10:26 AM Đã xem: 1309