UD-CK

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần thứ 61 (25/02-03/03/2019)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ HAI

25/02/2019

17h30

Khai giảng và học buổi đầu tiên lớp nghiệp vụ sư phạm năm 2019

BTC lớp học theo QĐ số 117/QĐ-ĐHĐN ngày 14/01/2019 của Giám đốc ĐHĐN.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Trưởng BTC lớp học

THỨ TƯ

27/02/2019

14h00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu tác động của dịch vụ logistic đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, mã số: B2017-ĐNA-13

- Theo QĐ số 4691/QĐ-ĐHĐN, ngày 28/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Ban Chủ nhiệm đề tài;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8009 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Lê Thế Giới

THỨ NĂM

28/02/2019

14h00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Phát triển thương hiệu thành phố Đà Nẵng đối với nhà đầu tư thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI”, mã số: B2016-ĐNA-14-TT

- Theo QĐ số 236/QĐ-BGDĐT, ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Ban Chủ nhiệm đề tài;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8009 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Trương Bá Thanh

15h00

Tiếp cán bộ, viên chức

- Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng H304

BCH Công đoàn

15h00

Họp giao ban công tác tổ chức cán bộ

- ĐHĐN: CBVC Ban TCCB;

- Các trường: Đại diện BGH, Trưởng Phòng TCHC và 01 chuyên viên;

- Các đơn vị đào tạo trực thuộc: Đại diện lãnh đạo và Tổ trưởng Tổ Hành chính.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Phó Trưởng ban phụ trách Ban TCCB

THỨ SÁU

01/03/2019

13h30

Làm việc với đoàn khách mời đại diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Giáo dục Thái Nam và Trường Nhật Ngữ New Japan Academy

- BGĐ PH;

- Đại diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Giáo dục Thái Nam và Trường Nhật Ngữ New;

- Đại diện tổ HTQT;

- Sinh viên đăng ký.

Phòng họp H303

Giám đốc

16h00

Họp Tổ công tác triển khai xây dựng Đề án Khu Đô thị ĐHĐN

Theo QĐ số 2489/QĐ-ĐHĐN ngày 18/7/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

THỨ BẢY

02/03/2019

08h00

Tự kiểm tra tài chính

- Nguyễn Thị Hường-KTT Trung tâm ĐTTX ĐHĐN;

- Phạm Minh Tuấn – KTT Trường ĐHSP Kỹ Thuật Đà Nẵng;

- Lâm Thị Hồng Tâm – KT trường ĐHBK Đà Nẵng;

Mời:

- Bà Nguyễn Tố Như – Chủ tịch CĐ;

- Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Trưởng phòng HC-TH

Phòng KH-TC

Giám đốc

9h00

Lấy phiếu tín nhiệm Ban Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Theo Kế hoạch số 436/KH-ĐHĐN ngày 19/02/2019 của ĐHĐN;

- Khách mời.

Phòng họp H303

Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum