LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần thứ 17 (23/4/2018 đến 29/4/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 23-29/4/2018

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

(23/4/2018)

9h30

 Lễ trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn và Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2017 – Đại học Đà Nẵng

 - Mời GS. TSKH Bùi Văn Ga – Phó Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước;
 - Các Tân Phó Giáo sư năm 2017;
 - ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh, Phó các Văn phòng; Trưởng, Phó: các Ban, các Trung tâm, các Khoa, Viện;
 - Các CSGDĐHTV: Ban Giám hiệu, Đại diện Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm;
 - Các GS, PGS, TS (không có giờ giảng);
 - Đại biểu theo giấy mời.

 Hội trường - 41 Lê Duẩn

- GS. TSKH Bùi Văn Ga - Phó Chủ tịch HĐ Chức danh Giáo sư Nhà nước
- Giám đốc ĐHĐN

13h30

 Thẩm định tập bài giảng học phần phục vụ công tác đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ

 Theo QĐ số 182/QĐ-PHKT, ngày 28/3/2018 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

 Phòng họp

Chủ tịch HĐ

BA

(24/4/2018)

13h30

 Thẩm định tập bài giảng học phần phục vụ công tác đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ

 Theo QĐ số 182/QĐ-PHKT, ngày 28/3/2018 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

 Phòng họp

Chủ tịch HĐ

(25/4/2018)

 

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

 

 

 

NĂM

(26/4/2018)

8h00

 Họp liên tịch giữa BTV Đảng ủy ĐHĐN với BTV Đoàn Thanh niên ĐHĐN

 - Như bên;
 - Mời đồng chí Nguyễn Đức Tiến, ĐUV Đảng ủy ĐHĐN phụ trách công tác Đoàn, HSSV.

 Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

9h00

 Họp Liên tịch giữa BTV Đảng ủy ĐHĐN với BTV Công đoàn ĐHĐN

 Như bên.

 Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

15h30

 Lễ Tổng kết và trao giải Kỳ thi Sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2018

 - ĐHĐN: Ban Giám đốc ĐHĐN; Ban CTHSSV;
 - Các CSGDĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu; Lãnh đạo Phòng CTSV;
 - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Khoa CNTT và TT, Viện NC&ĐT Việt Anh: Đại diện lãnh đạo đơn vị; Lãnh đạo Phòng CTSV (hoặc cán bộ phụ trách CTSV);
 - BTC Kỳ thi theo QĐ số 374/QĐ-ĐHĐN ngày 30/01/2018 của ĐHĐN;
 - Đại biểu có giấy mời;
 - Sinh viên đạt giải và sinh viên được triệu tập theo Công văn số 1247/ĐHĐN-HSSV ngày 19/4/2018 của ĐHĐN.

 Hội trường - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

SÁU

(27/4/2018)

7h30

 Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động

 Cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

 VP Công đoàn H304 (khu nhà 7 tầng)

Chủ tịch Công đoàn PH

15h00

 Giới thiệu mô hình đánh giá thành tích cán bộ, viên chức, giảng viên theo KPI (Key performance indicators)

 - ĐHĐN: Giám đốc; Lãnh đạo và chuyên viên Ban TCCB;
 - Các CSGDĐHTV: đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng Phòng TCHC; các chuyên viên Phòng TCHC có quan tâm;
 - Đại diện lãnh đạo: các Khoa trực thuộc, Viện, Phân hiệu;
 - PGS. TS. Phạm Văn Tuấn – Trường ĐHBK.

 Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

BẢY

(28/4/2018)

08h00

 Tập huấn kỹ năng mềm về “Kết nối chuyên nghiệp” cho cán bộ viên chức năm 2018

(Cả ngày)

 Toàn thể Giảng viên, chuyên viên (Theo Thông báo số 313/TB-PHKT, ngày 16/4/2018 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum)

 Hội trường C

Ông Hồ Mạnh Hùng - Học viện Đào tạo hành động ATI 

 Lịch công tác ĐHĐN