UD-CK

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần thứ 46 (23/11 - 29/11/2020

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ hai

23/11/2020

 

10h00

Họp rà soát công tác tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng ĐHĐN, nhiệm kỳ 2020-2025

- ĐHĐN: Tổ công tác theo QĐ số 3873/QĐ-ĐHĐN ngày 05/11/2020; Lãnh đạo VP; Tổ trưởng Tổ Quản trị mạng; - Các trường ĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Phòng TC-HC.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

13h30

Tiếp đoàn Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ

ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo: Ban HTQT, Văn phòng; PGĐ Trung tâm TTHL&TT; Phó Trưởng Khoa ĐTQT.

Phòng 0805 Khu B - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn

14h00

Làm việc với Sở Giao thông Vận tải Tp. Đà Nẵng về việc triển khai kế hoạch hợp tác với UBND Tp. Đà Nẵng

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Lãnh đạo: Ban KHCN&MT, Viện KH&CNTT, TT PTPM; - Trường ĐHBK: Đại diện BGH, Phòng KHCN&HTQT, BCN Khoa Xây dựng Cầu đường; - Trường ĐHSPKT: Đại diện BGH, Phòng KH&HTQT; - Các tổ chức/cá nhân đề xuất nhiệm vụ hợp tác với Sở Giao thông Vận tải Tp. Đà Nẵng; - Sở Giao thông Vận tải Tp. Đà Nẵng: Đại diện Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn; - Theo Giấy mời.

Phòng họp tầng 14 Trung tâm hành hành chính 24 Trần Phú

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn và Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

Thứ ba

24/11/2020

 

07h45

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4 năm 2020

- BTC lớp học theo QĐ số 3695/QĐ-ĐHĐN ngày 26/10/2020 của Giám đốc ĐHĐN; - Viên chức được các đơn vị cử đi học.

Phòng học tầng 5 - 91A NTMK

Trưởng BTC lớp học

09h00

Họp BCH Công đoàn

- Ban thanh tra nhân dân ;

- BCH Công đoàn.

Phòng họp H303

Chủ tịch Công đoàn

13h30

Seminar số 3:

Thảo luận điều chỉnh nội dung các học phần trong chương trình ngành kế toán phù hợp với chương trình đào tạo của ACCA

Giảng viên khoa Kinh tế;

Giảng viên khác quan tâm;

Phòng KH&HTQT;

Mời:

Nguyễn Tố Như

Nguyễn Thị Trúc Phương

Phòng H303

Phan Thị Thanh Trúc

Thứ tư

25/11/2020

7h30

Tập huấn Kỹ năng đọc cho sinh viên

- BGĐ;

- Thư viện;

- Mời ThS. Đặng Trần Minh Hiếu;

- Sinh viên K20 và SV các khóa có đăng ký.

 

Hội trường C

Thư viện

08h00

Lễ Khai mạc “Festival Khoa học Công nghệ sinh viên ĐHĐN” lần thứ 2, năm 2020

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; đại diện lãnh đạo: Ban ĐT, Ban KHCN&MT, Ban ĐBCLGD; Ban CTHSSV, Trung tâm TTHL&TT; Đại diện: BTV Đoàn TN, BTK Hội SV; - Các trường đại học thành viên: Đại diện BGH; Đại diện: lãnh đạo Phòng CTSV, KH&HTQT, BTV Đoàn TN, BTK Hội SV; - Phân hiệu ĐHĐN Kon Tum, Viện NC & ĐT Việt – Anh, Khoa Y Dược: Đại diện lãnh đạo đơn vị, đại diện lãnh đạo Phòng CTSV (hoặc cán bộ phụ trách CTSV), Phòng KH&HTQT (hoặc cán bộ phụ trách KH&HTQT); - BTC và Tổ giúp việc theo QĐ số 3652/QĐ-ĐHĐN ngày 23/10/2020 của Giám đốc ĐHĐN; - Đại biểu theo giấy mời; - Các nhóm sinh viên và Doanh nghiệp có sản phẩm trưng bày tại triển lãm; - CBGV và sinh viên quan tâm.

Hội trường Khu F - Tr.ĐHBK

Trưởng Ban Tổ chức PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn

08h00

Triển lãm sản phẩm Khoa học Công nghệ của sinh viên ĐHĐN

- BTC và Tổ giúp việc theo QĐ số 3652/QĐ-ĐHĐN ngày 23/10/2020 của Giám đốc ĐHĐN; - Các nhóm sinh viên và Doanh nghiệp có sản phẩm trưng bày tại triển lãm; - CBGV và sinh viên quan tâm.

Khuôn viên ngoài trời Khu F - Tr. ĐHBK

Trưởng Ban Tổ chức PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn

09h00

Hội thảo đào tạo về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong nền kinh tế số

- BTC và Tổ giúp việc theo QĐ số 3652/QĐ-ĐHĐN ngày 23/10/2020 của Giám đốc ĐHĐN; - Đại biểu theo giấy mời; - Các diễn giả theo giấy mời; - CBGV và sinh viên quan tâm.

Hội trường Khu F - Tr.ĐHBK

Trưởng Ban Tổ chức PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn

Thứ năm

26/11/2020

07h30 (Cả ngày)

Tập huấn kỹ năng thuyết trình cho sinh viên kỹ thuật

- Toàn bộ sinh viên, CBGV khoa KT-NN

Phòng máy

Lãnh đạo Khoa

08h00

Hội nghị bầu thành viên Hội đồng Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025

- Giảng viên, chuyên viên và tương đương đã

công tác tại đơn vị từ 5 năm trở lên.

Phòng họp H503

Giám đốc ĐHĐN

14h00

Đánh giá các tác phẩm dự thi “Cuộc thi tác phẩm truyền thông ĐHĐN năm 2020”

- Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi theo QĐ số 1584/QĐ-ĐHĐN ngày 14/5/2020;

- ĐHĐN: Chánh VP; Giám đốc Trung tâm TTHL&TT và các chuyên viên có liên quan;

- Các trường ĐH thành viên, đơn vị t huộc và trực thuộc: Đại diện bộ phận truyền thông và các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm dự thi;

- Đại biểu theo Giấy mời.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

BTC Cuộc thi

16h00

Tiếp cán bộ, viên chức.

- Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng H601

BCH Công đoàn

Thứ sáu

27/11/2020

7h30

Seminar số 4:

Đánh giá mức độ đáp ứng của chương trình ngành Quản trị kinh doanh so với tiêu chuẩn kiểm định thông tư 04/2016

Giảng viên khoa kinh tế

Phòng KH&HTQT

Phòng Đào tạo

Tổ Khảo thí và đảm bảo chất lượng

Cá nhân quan tâm

Mời: Nguyễn Tố Như

Phòng H303

Phan Thị Thanh Trúc

08h30

Đón tiếp Phái đoàn Đại sứ Liên minh Châu Âu và Đại sứ các Quốc gia thành viên

- ĐHĐN: Giám đốc; PGĐ Lê Quang Sơn; Chánh VP; Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT, CTHSSV; Phó Trưởng Khoa ĐTQT;

- Các trường đại học thành viên: Đại diện: BGH, Lãnh đạo Phòng: KH&HTQT, CTSV;

- Viện VNUK, Viện DNIIT: Viện trưởng;

- Trung tâm TTHL&TT: Đại diện Lãnh đạo;

- Sinh viên được điều động.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

14h00

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và thẩm định kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN năm 2020 Các ngành Ngoại ngữ, Ngôn ngữ và Quản lý Giáo dục

- Theo QĐ số 4085/QĐ-ĐHĐN ngày 18/11/2020 của Giám đốc ĐHĐN; - Ban Chủ nhiệm đề tài.

Phòng 0803 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Lê Quang Sơn

15h00

Họp BCH Đảng bộ ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

Thứ bảy

28/11/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

29/11/2020

07h30

Thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 2/2020

Theo QĐ số 3771, 3772/QĐ-ĐHĐN ngày 30/10/2020 của Giám đốc ĐHĐN.

Tại các điểm thi

Trưởng Ban Coi thi Trưởng Ban Chấm thi