LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần thứ 51 (17-23/12/2018)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ HAI

17/12/2018

7h30

- Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức;

- Thi môn Kiến thức chung

- Ban Coi thi theo QĐ số 4319/QĐ-ĐHĐN ngày 11/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Thí sinh dự thi.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban Coi thi

13h30

Thi môn Chuyên môn nghiệp vụ

- Ban Coi thi theo QĐ số 4319/QĐ-ĐHĐN ngày 11/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Thí sinh dự thi.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban Coi thi

14h30

Thống nhất công tác hạch toán kế toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC

- Ban KHTC: Kế toán trưởng và các kế toán viên;

- Các CSGDĐH thành viên và đơn vị trực thuộc: Trưởng Phòng KHTC và Kế toán trưởng.

Phòng 8014 Khu B - 41 Lê Duẩn

Kế toán trưởng ĐHĐN

THỨ BA

18/12/2018

8h00

Thi thực hành (phỏng vấn)

Cán bộ Chấm thi thực hành theo QĐ số 4321/QĐ-ĐHĐN ngày 11/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng 8009, 8013, 8014 Khu B - 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban Chấm thi PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng

13h30

Thi môn Ngoại ngữ

- Ban Coi thi theo QĐ số 4319/QĐ-ĐHĐN ngày 11/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Thí sinh dự thi.

Phòng 602, 603 Khu C - 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban Coi thi

15h00

Kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

- BGĐ;

- Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn; Trưởng, Phó các Phòng, Khoa

 

Phó Bí thư PH

15h00

Thi môn Tin học

- Ban Coi thi theo QĐ số 4319/QĐ-ĐHĐN ngày 11/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Thí sinh dự thi.

Phòng 801 Khu C - 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban Coi thi

THỨ TƯ

19/12/2018

14h00

Họp triển khai công tác quản lý, kiểm kê tài sản và xây dựng kế hoạch đầu tư, sửa chữa năm 2019

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo Ban KHTC; Lãnh đạo Ban CSVC và các chuyên viên;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện lãnh đạo phụ trách CSVC; Lãnh đạo Phòng CSVC, Phòng KHTC; Chuyên viên phụ trách quản lý công sản.

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt – Anh: Đại diện lãnh đạo đơn vị; Lãnh đạo Phòng TCHC, Phòng KHTC; Chuyên viên phụ trách quản lý công sản.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng

14h00

Buổi giới thiệu thông tin du học và học bổng của các trường Đại học Thụy Điển

- ĐHĐN: Ban HTQT;

- Các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh có quan tâm.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

16h00

Lễ trao học bổng của Công ty Jesco Asia, Nhật Bản cho sinh viên ĐHĐN

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Trưởng các Ban: HTQT, CTHSSV;

- Trường ĐHBK, Trường ĐHSPKT, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện Phòng CTSV; Các sinh viên được nhận học bổng

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng

THỨ NĂM

20/12/2018

7h45

Hội nghị sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

giai đoạn 2016-2020; quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 và Hội nghị tập huấn công tác công đoàn

- Theo Công văn số 137/CĐĐHĐN-VP ngày 10/12/2018 của Công đoàn ĐHĐN;

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng;

- Đại biểu khách mời.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

8h00

Họp triển khai công tác quản lý, kiểm kê tài sản và xây dựng kế hoạch đầu tư, sửa chữa năm 2019.

- ĐHĐN: Đại diện Lãnh đạo VP ĐHĐN, Ban KHTC; Lãnh đạo Ban CSVC và các chuyên viên;

- Khoa, Trung tâm trực thuộc ĐHĐN: Đại diện lãnh đạo đơn vị; Lãnh đạo Tổ CSVC, Tổ Tài vụ, Chuyên viên phụ trách quản lý công sản.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban CSVC

15h00

Tiếp cán bộ, viên chức

- Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng H304

BCH Công đoàn

15h45

Thực hiện công tác kiểm tra Quý 4 tại Đảng ủy Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum

- Theo Quyết định số 928-QĐ/ĐU và 141-QĐ/UBKTĐU, ngày 05/12/2018;

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Đ/c Tổ trưởng Tổ kiểm tra

THỨ SÁU

21/12/2018

16h00

Hội nghị Đánh giá phân loại Công chức năm 2018 của Ban Giám đốc ĐHĐN

- ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc: Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN; Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Chánh Văn phòng; Trưởng các Ban chức năng; Phó Viện trưởng phụ trách Viện VN-UK; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Giám đốc các Trung tâm trực thuộc; Trưởng các Khoa trực thuộc;

- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN

16h30

Hội nghị Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Ban Giám đốc ĐHĐN

- ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc: Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Chánh Văn phòng; Trưởng các Ban chức năng; Phó Viện trưởng phụ trách Viện VN-UK; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Giám đốc các Trung tâm trực thuộc; Trưởng các Khoa trực thuộc và Kế toán trưởng ĐHĐN.

- Các CSGDĐHTV: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN

THỨ BẢY

22/12/2018

15h00

Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy – năm 2018

- Đại biểu khách mời;

- Toàn bộ CB,GV nhà trường;

- Sinh viên đăng ký nhận bằng.

Hội trường C - Cơ sở 1, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Ban tổ chức