UD-CK

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần thứ 09 (08/03-14/03/2021)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ hai

08/03/2021

 

07h30

Họp Khoa Sư phạm và Dự bị đại học

- Toàn thể giảng viên Khoa Sư phạm và Dự bị đại học

Văn phòng Khoa

Phó trưởng khoa SP&DBĐH

09h00

Họp Chi bộ giảng viên

Như bên

Phòng họp A

Bí thư Chi bộ

14h00

Làm việc với Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh KT

- GĐ TT xúc tiến đầu tư tỉnh KT;

- Mời TS. Nguyễn Minh Thông;

- Mời TS. Nguyễn Văn Giang;

- Mời ThS. Phan Thị Thanh Trúc.

Phòng họp A

Phó Giám đốc

Thứ ba

09/03/2021

 

09h00

Họp công tác tuyển sinh

- Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh và các cá nhân được phân công theo kế hoạch số 392/KH-PHKT ngày 24/12/2020

Phòng họp A

Phó ban chỉ đạo

15h00

Họp BTV Đoàn ĐHĐN mở rộng

- Ủy viên BTV Đoàn ĐHĐN; - Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội Sinh viên các đơn vị trực thuộc

Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đoàn ĐHĐN

16h00

Họp Chi bộ hành chính

Như bên

Phòng họp A

Bí thư chi bộ

Thứ năm

11/03/2021

15h00

                                

 

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN

 

 

Như bên.

 

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

 

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

16h00

Tiếp cán bộ, viên chức.

- Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng H601

BCH Công đoàn

 

Chú thích:

  1. Đề nghị Trưởng các đơn vị có các biện pháp tiết kiệm điện, nhắc cán bộ, nhân viên tắt điện, điều hòa khi ra khỏi phòng.          
  2. Để phòng chống dịch Covid-19, đề nghị CBVC, sinh viên thực hiện tốt thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai   báo y tế). Chú ý đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khi tham gia các hoạt động tập trung đông người.