LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần thứ 42 (15-21/10/2018)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ TƯ

17/10/2018

14h00

Tổ chức Thi cắm hoa nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

- Tất cả CBVC PH.

Nhà Công vụ

PGĐ và BCHCĐ

THỨ NĂM

18/10/2018

17h00

Họp Hội đồng ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

THỨ SÁU

19/10/2018

14h00

Mở thầu gói thầu thi công xây lắp công trình Sữa chữa cải tạo nhà học A – Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

- Giám đốc;

- TP. HCTH;

- Cty tư vấn lập Hồ sơ mở thầu;

- Đại diện các nhà thầu tham gia.

Phòng Họp A

Giám đốc Phân hiệu

THỨ BẢY

20/10/2018

9h00

Hội nghị tập huấn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

- Theo Công văn số 106/CĐĐHĐN-BNC ngày 28/9/2018 của Công đoàn ĐHĐN;

- Đại biểu khách mời. (Đảng ủy, Ban giám đốc PH)

Khu du lịch sinh thái Lái Thiêu, Hoà Phú, Hoà Vang, TP ĐN

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN