UD-CK

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần thứ 4 (20-26/01/2020)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ BA

21/01/2019

8H00 (CẢ NGÀY)

Tổ chức khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chất lượng giáo dục Trường ĐH Quảng Nam

Theo QĐ số 03/QĐ-CEA.UD ngày 08/01/2020 của Giám đốc Trung tâm KĐCLGD -ĐHĐN

Trường ĐH Quảng Nam

PGĐ phụ trách PGS.TS. Nguyễn Quang Giao

THỨ NĂM

23/01/2019

 


NGHỈ TẾT CANH TÝ - 2020

 

 

 

 

THỨ SÁU

24/01/2019

 


NGHỈ TẾT CANH TÝ - 2020

 

 

 

 

THỨ BẢY

25/01/2019

 


NGHỈ TẾT CANH TÝ - 2020

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

26/01/2019

 


NGHỈ TẾT CANH TÝ - 2020