LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần thứ 33 (13-19/8/2018)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI
(13/8/2018)

13h30

Họp kế hoạch công tác các bộ phận

- Ban Giám đốc
- Trưởng, phó phòng, tổ
- Công đoàn, Đoàn thanh niên

Phòng họp khu A

Giám đốc

BA (14/8/2018)

8h00

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng khóa XII

Theo Kế hoạch số 818-KH/ĐU, ngày 01/8/2018 của Đảng ủy ĐHĐN.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

13h30

Họp triển khai nhập học khoá 12

- Ban Giám đốc
- Trưởng, phó phòng, tổ
- Công đoàn, Đoàn thanh niên

Phòng họp khu A

Giám đốc

TƯ (15/8/2018)

8h00

Giao ban công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục học kỳ I năm học 2018-2019

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện lãnh đạo Ban Đào tạo và Ban ĐBCLGD;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH phụ trách KT&ĐBCLGD, Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD;

- Viện NC&ĐT Việt – Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y-Dược và Khoa GDTC: Đại diện lãnh đạo; Trưởng phòng/Tổ trưởng Phòng/Tổ KT&ĐBCLGD;

- Mời ThS. Hồ Phan Hiếu - Phó Chánh VP và ThS. Đinh Quang Trung - Tổ trưởng Tổ QTM.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng

SÁU (17/8/2018)

15h30

Bế giảng lớp bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2018

- Đại diện lãnh đạo Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục – TP.HCM;

- BTC lớp học theo QĐ số 977/QĐ-ĐHĐN ngày 27/3/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Toàn thể học viên.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng PGĐ ĐHĐN Trưởng BTC lớp học

Sáng 8h00 - Chiều 14h00

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018

Theo Thông báo số 120-TB/UBKTĐU, ngày 10/8/2018 của UBKT Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN