UD-CK

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần thứ 14 (30/03-05/04/2020)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ HAI

30/03/2020

07H30

Tổ CNTT tập huấn cho giảng viên

- Khoa KT-NN;

- Khoa Sư phạm và DBĐH

Phòng máy 603

Tổ CNTT

8H00

Trao tặng giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho tập thể Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa về hệ thống Robot ứng dụng phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- ĐHĐN: Giám đốc, PGS Lê Quang Sơn, Chánh VP, Trưởng các Ban: TCCB, KHCN&MT; Giám đốc Trung tâm TTHL&TT;
- Trường ĐHBK: Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng Phòng KHCN&HTQT; BCN Khoa Cơ khí.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

8H30

Hội ý Ban Giám đốc ĐHĐN

- Như bên;
- Mời: Chánh VP ĐHĐN; Trưởng Ban TT&PC.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

THỨ BA

31/03/2020

7H30

Tổ CNTT tập huấn cho giảng viên

- Khoa Kinh tế.

Phòng máy 603

Tổ CNTT

8H00

Họp bàn về các quy định đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo từ xa/trực tuyến tại ĐHĐN

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Đại diện lãnh đạo các Ban: ĐT, ĐBCLGD;
- Các đơn vị thành viên: Đại diện BGH, Đại diện lãnh đạo các Phòng: ĐT, KT&ĐBCLGD;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y-Dược: Đại diện BGĐ/Lãnh đạo Khoa; Đại diện lãnh đạo các Phòng/tổ Đào tạo, KT&ĐBCLGD;
- Trung tâm ĐTTX: Đại diện BGĐ.

Họp trực tuyến (phần mềm TranS/Zoom)

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn

THỨ NĂM

02/04/2020

 


Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương

 

 

 

 

15H00

Tiếp cán bộ, viên chức

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng H304

BCH Công đoàn

THỨ SÁU

03/04/2020

8H30

Giao ban Cơ quan ĐHĐN Quý I/2020

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh, Phó các VP; Trưởng, Phó các Ban; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc (Viện, Trung tâm, Khoa); Chủ tịch Công đoàn CQ, Bí thư ĐTN CQ; Chủ tịch Hội CCB CQ ĐHĐN; Trưởng Ban TTND CQ ĐHĐN. Kế toán trưởng ĐHĐN; Tổ trưởng Tổ Quản trị mạng;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Giám đốc;
- Mời: Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN ĐHĐN dự.

Trực tuyến

Giám đốc ĐHĐN

14H00

Báo cáo nội dung đầu tư (phần giải pháp và thiết bị) tại Khu Công nghệ cao Technopole và Không gian sáng tạo thuộc Hợp phần 2 – Dự án vốn vay WB

- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Đại diện lãnh đạo: VP; Ban KHTC; Ban CSVC; Ban CBDA.
- Mời Đ/c Huỳnh Công Pháp (Q.Hiệu trưởng Tr.ĐHCNTT&TT Việt - Hàn); Đ/c Lê Viết Nho (Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Y Dược) và Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hương (Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt Anh)
(Ban CSVC chuẩn bị báo cáo)

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

LƯU Ý: Đề nghị Trưởng các đơn vị có các biện pháp tiết kiệm điện, nhắc cán bộ, nhân viên tắt điện, điều hòa khi ra khỏi phòng.