UD-CK

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần 88 (26/08-01/09/2019)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ BA

27/08/2019

08h00

Mở thầu gói thầu dịch vụ giữ xe tại Phân hiệu

- Giám đốc;

- P.HC-TH: Nguyễn Đình Viễn;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng H303

Giám đốc

THỨ TƯ

28/08/2019

16h30

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

THỨ NĂM

29/08/2019

10h30

Họp Hội đồng Khối Thi đua ĐHĐN

Các thành viên Hội đồng theo QĐ số 872/QĐ-ĐHĐN ngày 26/3/2019 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN

15h00

Tiếp cán bộ, viên chức

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng H304

BCH Công đoàn

THỨ SÁU

30/08/2019

14h30

Họp giao ban công tác tổ chức cán bộ

- ĐHĐN: Toàn thể CBVC Ban Tổ chức Cán bộ;
- Các CSGDĐH thành viên: Trưởng, Phó Phòng TC-HC;
- Các đơn vị đào tạo trực thuộc ĐHĐN: Trưởng, Phó Phòng (Tổ) TC-HC.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Phó Trưởng ban PT Ban TCCB TS. Phan Bảo An