UD-CK

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần thứ 19 (16/05/2022-22/05/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Từ 16/5/2022 đến 22/5/2022

Năm học 2021-2022

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ hai

16/5/2022

7h15

 

Tuần công dân sinh viên giữa khóa, năm học 2021-2022

Theo Thông báo số 234/TB-PHKT, ngày 04/5/2022

Hội trường C

Phòng Công tác HSSV

13h15

Tuần công dân sinh viên giữa khóa, năm học 2021-2022

Theo Thông báo số 234/TB-PHKT, ngày 04/5/2022

Hội trường C

Phòng Công tác HSSV

Thứ ba

17/5/2022

7h15

Tuần công dân sinh viên giữa khóa, năm học 2021-2022

Theo Thông báo số 234/TB-PHKT, ngày 04/5/2022

Hội trường C

Phòng Công tác HSSV

Thứ tư

18/5/2022

08h00

Khảo sát về tự chủ đại học

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- ĐHĐN:  Đảng ủy ĐHĐN, Ban Giám đốc, Thường trực Hội đồng ĐHĐN; Chánh VP Đảng ủy, Chánh VP ĐHĐN; Trưởng các Ban: TCCB, KHTC, ĐT, KHCN&MT, HTQT;

- Các trường ĐHTV: Đại diện BGH , Chủ tịch Hội đồng trường.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Đồng chí

Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương

Thứ năm

19/5/2022

7h30

Khóa học “Quản trị thời gian – Chìa khóa thành công” cho sinh viên toàn trường

Theo Thông báo số 246/TB-PHKT, ngày 09/5/2022 (đã có điều chỉnh thời gian 12/5 thành 19/5/2022)

Livestream Youtube

Phân hiệu ĐHĐN tại KT phối hợp Uto Academy

15h00

Tiếp cán bộ, viên chức, NLĐ, đảng viên,  có nhu cầu

Cán bộ, viên chức, NLĐ, đảng viên có nhu cầu

Phòng H201

Bí thư Đảng uỷ, Q. Giám đốc

16h00

Tiếp cán bộ, viên chức, NLĐ

Cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng H301

BCH Công đoàn

 

Chú thích:

1. Để phòng chống dịch Covid-19, đề nghị CBVC, sinh viên, học viên, khách đến giao dịch, công tác thực hiện nghiêm quy định kiểm tra thân nhiệt, mang khẩu trang, sát khuẩn tay, đảm bảo khoảng cách, khai báo y tế và theo dõi sức khoẻ, cách ly theo quy định của Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

2. Đề nghị Trưởng các đơn vị có các biện pháp tiết kiệm điện, nhắc cán bộ, nhân viên tắt điện, điều hòa khi ra khỏi phòng.