LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần thứ 25 (18-24/6/2018)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BA (19/6/2018)

10h00

Họp Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

14h00

Đơn vị tư vấn báo cáo đề án phát triển tổng thể ĐHĐN đến 2025, tầm nhìn 2035

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Tổ Biên soạn đề án Phát triển tổng thể ĐHĐN đến 2025, tầm nhìn 2035, theo Quyết định số 436/QĐ-ĐHĐN ngày 02/02/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng;
- Khoa Y Dược: Trưởng khoa;
- Viện NC&ĐT Việt – Anh: Phó Viện trưởng phụ trách;
- Đơn vị tư vấn.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Phó GĐ phụ trách ĐHĐN PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ

NĂM (21/6/2018)

 

7h30

Tập huấn công tác coi thi THPT quốc gia 2018

- CBGV tham gia công tác coi thi

Phòng H503 (tòa nhà 7 tầng) 

Phó Giám đốc Phân hiệu

8h00

Giao ban Quý 2 công tác Tuyên huấn Đảng ủy ĐHĐN

* ĐHĐN:
- Ủy viên Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các tổ chức đoàn thể ĐHĐN (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB), Trưởng ban Ban CT HSSV;
- Các đ/c Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN;
- Các đ/c Cộng tác viên Dư luận XH ĐHĐN;
* Đảng ủy cơ sở:
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các đảng uỷ cơ sở.
* Mời dự: Đ/c Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Trưởng ban Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN Đ/c Đoàn Quang Vinh

9h00

Giao ban Quý 2 công tác UBKT Đảng ủy ĐHĐN

- Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN;
- Chủ nhiệm UBKT các đảng ủy cơ sở;
- Mời dự: Đ/c Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN Đ/c Ngô Văn Dưỡng

10h00

Giao ban Quý 2 công tác Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN

- Cán bộ Văn phòng: Đảng ủy ĐHĐN và các đảng ủy cơ sở;
- Đ/c Đảng ủy viên phụ trách công tác Văn phòng các đảng ủy cơ sở.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN

14h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

VP Công đoàn P. 302 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

15h30

Họp Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN mở rộng

- Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN;
- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHĐN;
- Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

SÁU (22/6/2018)

7h30

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phân hiệu ĐHĐN lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020) và sơ kết 06 tháng đầu năm 2018

- Toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Phân hiệu

- Đại biểu khách mời

Hội trường C

Bí thư Đảng ủy Phân hiệu

13h30

Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động

Cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

VP Công đoàn H304 (khu nhà 7 tầng)

Chủ tịch Công đoàn PH

14h00

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2018 cho cán bộ, viên chức của khối Cơ quan và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN

Theo QĐ số 1873/QĐ-ĐHĐN ngày 06/6/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Phó GĐ phụ trách ĐHĐN PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ

15h00

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2018 cấp ĐHĐN

Theo QĐ số 1874/QĐ-ĐHĐN ngày 06/6/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Phó GĐ phụ trách ĐHĐN PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ