UD-CK

WORKING CALENDAR

Lịch công tác Tuần 87 (19-25/08/2019)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ HAI

19/08/2019

07h30

Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên năm học 2019-2020

(từ ngày 19-23/08/2019)

- BGĐ;

- Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Tổ.

Hội trường C

Trưởng ban chỉ đạo tuần sinh hoạt công dân HSSV

 

15h00

Họp chi bộ Hành chính

Như bên.

Phòng họp A

Bí thư chi bộ

16h00

Họp xác định điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ - bổ sung lần 1

- ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Lê Thành Bắc; Trưởng, phó Ban Đào tạo;
- Các Trường ĐHSP, ĐHSPKT: Hiệu trưởng, Trưởng Phòng Đào tạo;
- Phân hiệu Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt Anh, Khoa CNTTTT: Thủ trưởng đơn vị, Trưởng phòng/tổ trưởng Đào tạo.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

THỨ NĂM

22/08/2019

7h45

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

Theo Công văn số 76/CĐĐHĐN-VP ngày 08/8/2019 của Công đoàn ĐHĐN.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

14h00

Giao ban công tác ĐBCLGD học kỳ I năm học 2019-2020

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo các Ban: ĐT, ĐBCLGD; 
- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH, Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD; 
- Viện NC&ĐT Việt – Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Khoa CNTT&TT, Khoa GDTC: Đại diện Lãnh đạo; Trưởng phòng Phòng KT&ĐBCLGD (Tổ trưởng Tổ KT&ĐBCLGD).

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn

15h00

Tiếp cán bộ, viên chức

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng H304

BCH Công đoàn

THỨ SÁU

23/08/2019

8h30

ĐHĐN làm việc với ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP Hồ Chí Minh

- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chánh VP Đảng ủy, Chánh VP, Trưởng các Ban;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu;
- ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TPHCM: Ban Giám đốc; Chánh VP Đảng ủy, Chánh VP, Trưởng các Ban; Đại diện BGH các Trường Đại học thành viên.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Giám đốc: ĐHĐN, ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TPHCM

14h00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Phân hiệu “Trung tâm thực tập du lịch UDCK” Mã số: PH-2017-01

- Theo QĐ số 285/QĐ-PHKT, ngày 18/6/2019 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; 
- Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng họp A

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Phân hiệu “Trung tâm Phân phối các sản phẩm đặc trưng của Kon Tum” Mã số: PH-2017-03

- Theo QĐ số 286/QĐ-PHKT, ngày 18/6/2019 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; 
- Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng họp A

Chủ tịch Hội đồng