UD-CK

WORKING CALENDAR

Lịch công tác Tuần 103 (09/12-15/12/2019)

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ HAI

09/12/2019

16H00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

THỨ BA

10/12/2019

8H00

Họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Giám đốc ĐHĐN tham dự.

Hội trường HĐND Tp. Đà Nẵng

Hội đồng Nhân dân Tp. Đà Nẵng

14H00

Họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

PGĐ Ngô Văn Dưỡng tham dự.

Hội trường HĐND Tp. Đà Nẵng

Hội đồng Nhân dân Tp. Đà Nẵng

14H00

Họp giao ban kế hoạch tài chính

- ĐHĐN: Giám đốc; Ban KHTC: Trưởng, Phó Ban, các kế toán viên, chuyên viên của Ban;
- Đại diện Lãnh đạo (phụ trách công tác KHTC); Trưởng Phòng KHTC, Kế toán trưởng (Phụ trách kế toán) của các đơn vị thành viên, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, VNUK, Quỹ Phát triển KH&CN, các trung tâm trực thuộc ĐHĐN, các Khoa: Y Dược, GDTC, CNTT&TT.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

THỨ TƯ

11/12/2019

8H00 (CẢ NGÀY)

Họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

PGĐ Lê Thành Bắc tham dự.

Hội trường HĐND Tp. Đà Nẵng

Hội đồng Nhân dân Tp. Đà Nẵng

14H00

Họp công khai tài sản, thu nhập cá nhân của BGĐ và Kế toán trưởng

- BGĐ;

- Trưởng, phó phụ trách các bộ phận phòng, khoa, tổ.

Phòng họp A

Giám đốc

THỨ NĂM

12/12/2019

8H00 (CẢ NGÀY)

Họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-20121

PGĐ Lê Quang Sơn tham dự.

Hội trường HĐND Tp. Đà Nẵng

Hội đồng Nhân dân Tp. Đà Nẵng

THỨ BẢY

14/12/2019

14H00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: Ẩn dụ ý niệm của các giác quan và việc vận dụng vào dạy học tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ Mã số đề tài: B2018-DNA-03

- Theo QĐ số 4159/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Giám đốc ĐHĐN;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 0803 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Phan Văn Hòa

 

Lưu ý: Giám đốc Phân hiệu sẽ tiếp cán bộ, viên chức và sinh viên vào 16h00 ngày thứ 5 hàng tuần.