UD-CK

CALENDRIER DE TRAVAIL

Lịch công tác Tuần 79 (24-30/06/2019)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ HAI

24/06/2019

16h30

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học Khóa 39

Theo QĐ số 1559/QĐ-ĐHĐN ngày 28/5/2019 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN

Cả ngày

Phối hợp Tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019 tại thành phố Kon Tum (từ ngày 24/6/2019 đến 27/6/2019)

Theo Thông báo nhiệm vụ của Sở GD&ĐT thành phố Kon Tum.

Theo thông báo nhận nhiệm vụ

Sở GD&ĐT Kon Tum

THỨ BA

25/06/2019

08h00

Họp đánh giá CBVC Phòng HC-TH

- Mời BGĐ;

- CBVC Phòng HC-TH.

Phòng họp A

Trưởng phòng HC-TH

THỨ SÁU

28/06/2019

08h00

Họp đánh giá viên chức quản lý của Phân hiệu

- BGĐ;

- Phụ trách các phòng, khoa.

Phòng họp khu A

Giám đốc

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Nghiên cứu tác động của dịch vụ logistics đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, Mã số: B2017-ĐNA-13

- Theo QĐ số 1493/QĐ-BGDĐT, ngày 29/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Phòng 8009 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Trương Bá Thanh

15h30

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Nghiên cứu mô hình hợp tác trong kênh phân phối ứng dụng giải pháp marketing tại điểm bán trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói” Mã số: B2016-ĐNA-05

- Theo QĐ số 1637/QĐ-BGDĐT, ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8009 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên

THỨ BẢY

29/06/2019

7h30

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Phát triển hệ thống mạng lưới cung ứng tạo lập giá trị đối với điểm đến Đà Nẵng”, Mã số: B2016-ĐNA-10

- Theo QĐ số 1489/QĐ-BGDĐT, ngày 29/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8009 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Lê Thế Giới

9h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Phát triển mô hình liên kết các khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung theo cách tiếp cận hệ sinh thái kinh doanh”, Mã số: B2016-ĐNA-01

- Theo QĐ số 1586/QĐ-BGDĐT, ngày 05/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8009 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Nguyễn Trường Sơn