UD-CK

CALENDRIER DE TRAVAIL

Lịch công tác Tuần 68 (15-21/04/2019)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ HAI

15/04/2019

 

NGHỈ BÙ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

 

 

 

18h30

Vòng Chung kết cuộc thi Sinh viên tài năng thanh lịch ĐHĐN năm 2019

BTC Cuộc thi theo QĐ số 30/ĐHĐN-ĐTN ngày 15/3/2019 của BCH Đoàn ĐHĐN;

- Thí sinh lọt vào Vòng chung kết cuộc thi;

- Đại biểu có Giấy mời.

Nhà hát

Trưng Vương,

 số 35 A Phan Châu Trinh,

Tp Đà Nẵng

BTC Cuộc thi

THỨ BA

16/04/2019

15h00

Lễ ký kết MOU với Đại học Srinakharinwirot, Thái Lan

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng, Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT;

- Trường ĐHNN: Đại diện lãnh đạo: Phòng KH&HTQT; Tổ trưởng Tổ tiếng Thái thuộc Khoa Nhật-Hàn-Thái;

- Trường ĐHSP: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa Tin học.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

THỨ TƯ

17/04/2019

19h00

Chung kết cuộc thi "Sứ giả truyền cảm hứng"

- Khách mời;

- Toàn thể CBVC Nhà trường;

- Sinh viên được P. CTHSSV điều động.

Hội trường C - Nhà Đa Năng

Ban tổ chức

THỨ NĂM

18/04/2019

15h00

Tiếp cán bộ, viên chức

- Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng H304

BCH Công đoàn

15h00

Họp Hội đồng Quản lý, Ban Điều hành

Quỹ phát triển KH&CN ĐHĐN

Theo các QĐ số 1953, 1954/QĐ-ĐHĐN ngày 21/4/2015 và 1024, 1025, 1026, 1027/QĐ-ĐHĐN ngày 27/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN

Phòng họp 1 Khu A

 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ

15h30

Họp Ban Thường vụ Đoàn ĐHĐN

- Như  trên;

- Mời đ/c Nguyễn Văn Hưng Phó Bí thư Phụ trách Đoàn Trường CĐCNTT và đ/c Nguyễn Đình Viễn-Phó Bí thư Phụ trách Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Bí thư

Đoàn ĐHĐN

16h30

Nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài KH&CN

cấp ĐHĐN “Nghiên cứu giải pháp xử lý Big data hỗ trợ đánh giá so khớp văn bản tiếng Việt”, mã số: B2017-ĐN01-07

- Theo QĐ số 09/QĐ-QKHCN ngày 12/4/2019 của Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN ĐHĐN;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8.009

Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS

Nguyễn Thanh Bình

THỨ BẢY

20/04/2019

07h30

Chương trình Hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2019

- BCH Đoàn;

- Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu.

Cơ sở 2, 306 Duy Tân

Ban tổ chức

8h00

(cả ngày)

Ngày hội việc làm Sinh viên ĐHĐN năm 2019

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng, Ban ĐT, CTHSSV, ĐBCLGD, Trung tâm TTHL&TT; đại diện: BTV Đoàn TN, BTK Hội SV;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH; đại diện: BTV Đoàn TN, BTK Hội SV; đại diện lãnh đạo Phòng CTSV;

- Phân hiệu ĐHĐN Kon Tum, Viện NC & ĐT Việt – Anh, Khoa Y Dược, Khoa CNTT&TT: Đại diện lãnh đạo đơn vị, đại diện lãnh đạo Phòng CTSV (hoặc cán bộ phụ trách CTSV);

- Đại biểu theo giấy mời;

- Sinh viên các CSGDĐHTV và ĐVTT ĐHĐN, sinh viên các trường trên địa bàn thành phố và người lao động có quan tâm;

- Các Doanh nghiệp tham gia ngày hội.

Trường

ĐHSPKT

48 Cao Thắng

Lãnh đạo

Sở LĐTBXH

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

9h00

Triển lãm Du học Nhật Bản

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng, Trưởng Ban HTQT;

- Theo Công văn số 976/ĐHĐN-HTQT ngày 03/4/2019 của ĐHĐN;

- Các cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh có quan tâm

Hội trường

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng