UD-CK

CALENDRIER DE TRAVAIL

Lịch công tác Tuần 96 (21/10-27/10/2019)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ HAI

21/10/2019

8h30

Mở thầu Gói thầu “Cung cấp, lắp đặt
trang thiết bị trình chiếu - nội thất và
sửa chữa Phòng họp 1 và Hội trường B” thuộc Kế hoạch Sửa chữa, mua sắm thường xuyên năm 2019 của Cơ quan ĐHĐN

Theo QĐ số 3284/QĐ-ĐHĐN ngày 04/10/2019 của Giám đốc ĐHĐN;
- Đại diện các nhà thầu tham gia dự thầu;
- Khách mời và cá nhân có quan tâm.

Phòng họp 1
Khu A
41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN
PGS.TS
Ngô Văn Dưỡng

14h30

Họp Tiểu ban chuyên môn xét tuyển
NCS đợt tháng 10 năm 2019,
Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình
giao thông, Mã số: 9580205

- Theo QĐ số 3375/QĐ-ĐHĐN ngày 10/10/2019 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 0803
Khu B
41 Lê Duẩn

Trưởng Tiểu ban
PGS.TS
Phan Cao Thọ

THỨ BA

22/10/2019

9h00

Tiếp đoàn Đại học
Tổng hợp Hauts-de-France, Pháp

- ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT, ĐT;
- Trường ĐHKT, ĐHSP, ĐHNN: Đại diện: Ban Giám hiệu, Phòng KH&HTQT;
- Viện DNIIT: Đại diện Lãnh đạo;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Giám đốc.

Phòng 0805
Khu B
41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

13h30

Làm việc với Đoàn kiểm tra của
Bộ GD&ĐT về việc kiểm tra công tác pháp chế; ban hành văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương ban hành có liên quan đến lĩnh vực giáo dục năm 2019 (theo Quyết định 3754/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2019)

- ĐHĐN: PGĐ Lê Thanh Bắc; Ban PCTĐ; Đại diện các lãnh đạo Ban: CTHSSV, ĐBCLGD, ĐT, TCCB;
- Các đơn vị thành viên: Đại diện bộ phận phụ trách công tác pháp chế.

Phòng họp 1
Khu A
41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN
PGS. TS
Lê Thành Bắc

THỨ NĂM

24/10/2019

15h00

Tiếp cán bộ, viên chức

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng H304

BCH Công đoàn

16h00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2
Khu A
41 Lê Duẩn

Bí thư
Đảng ủy ĐHĐN

18h30

Chung kết Olympic tiếng Anh toàn quốc năm 2019 - Khu vực miền Trung

- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi;
- 05 đội dự thi được lựa chọn vào chung kết (02 đội của ĐHĐN là ĐHBK và ĐHKT);
- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; đại diện lãnh đạo Ban: CTHSSV, HTQT; đại diện: BTV Đoàn TN, BTK Hội SV;
- SV được triệu tập theo Thông tri triệu tập số 29/ĐHĐN-ĐTN ngày 15/10/2019 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHĐN;
- Đại biểu khách mời.

Hội trường
41 Lê Duẩn

BTC Cuộc thi

THỨ SÁU

25/10/2019

11h00

Tiếp Giám đốc Vùng Châu Á -
Tổ chức xếp hạng QS Intelligence Unit

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Trưởng các Ban: ĐBCLGD, HTQT; Lãnh đạo Khoa ĐTQT;
- Các đơn vị thành viên: Đại diện lãnh đạo Phòng Khảo thí và ĐBCL.

Phòng 0805
Khu B
41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN
PGS.TS
Lê Quang Sơn

14h00

Họp thống nhất tiêu chí xét lương tăng thêm khối giảng viên năm học 2019-2020

- Toàn thể giảng viên các khoa.

Phòng H503

Lãnh đạo 3 khoa

THỨ BẢY

26/10/2019

08h00

Thực tập phương án chữa cháy và
cứu nạn cứu hộ tại ĐHĐN

- Lực lượng chữa cháy&CNCH Công an thành phố Đà Nẵng;
- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng, đại diện lãnh đạo VP; Đội PCCC&CNCH Cơ quan;
- Các CBVC và SV điều động tham gia thực tập.

Phòng họp 1
& Khuôn viên CQ ĐHĐN

Lãnh đạo
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH