UD-CK

CALENDRIER DE TRAVAIL

Lịch công tác Tuần thứ 60 (18/02-24/02/2019)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ hai

18/02/2019

8h00

Khai mạc Đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA cho các CTĐT: Quản trị kinh doanh và Kế toán của Trường ĐHKT và Quốc tế học của Trường ĐHNN

- Theo kế hoạch của Trường ĐHKT và Trường ĐHNN;

- Các đại biểu, khách mời;

- Các quan sát viên đã được sự đồng ý của AUN-QA.

Hội trường E - Tr. ĐHKT

Ban Tổ chức Đánh giá ngoài AUN-QA

8h00

Tổ chức chương trình Sermina “Hướng dẫn áp dụng kỹ năng điều phối trong giảng dạy”.

- Toàn thể giảng viên đang giảng dạy cơ hữu tại PH;

- Giảng viên kiêm nhiệm (có quan tâm).

Hội trường C

Ban Tổ chức

Thứ ba

19/02/2019

8h00

Họp triển khai công tác tư vấn tuyển sinh và bàn phương án xét tuyển hệ chính quy năm 2019

- ĐHĐN: Giám đốc; Chánh VP; Bí thư Đoàn TN; Trưởng, Phó Ban ĐT; Trưởng các Ban: KHTC, CTHSSV; Giám đốc trung tâm TTHL&TT;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH, Trưởng Phòng Đào tạo;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, các Khoa Đào tạo trực thuộc: thủ trưởng đơn vị; trưởng phòng/tổ đào tạo.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

Thứ tư

20/02/2019

8h00

Họp bàn công tác đánh giá rèn luyện Sinh viên

- Toàn bộ phòng CTSV
- Lãnh đạo phòng Đào tạo, HC-TH, Kế hoạch – Tài chính

Phòng H303

Giám đốc PH

14h00

Họp triển khai công tác Quản lý thực tập khoá 9 và công tác ngoại khoá khoá 10

- Toàn bộ phòng CTSV
- Lãnh đạo phòng HC-TH, phòng Đào tạo và chuyên viên phụ trách thực tập của phòng Đào tạo

Phòng H303

Giám đốc PH

16h00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: “Nghiên cứu giải pháp xử lý Big data hỗ trợ đánh giá so khớp văn bản tiếng Việt”, mã số: B2017-ĐN01-07

- Theo QĐ số 02/QĐ-QKHCN, ngày 11/02/2019 của Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN ĐHĐN;

- Ban Chủ nhiệm đề tài;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8009 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

Thứ sáu

22/02/2019

13h30

Thảo luận nhóm nghiên cứu trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể ASEA UNINET lần thứ 17

- ĐHĐN: Ban HTQT; Các giảng viên có quan tâm;

- Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

- Đại diện các Nhóm nghiên cứu trong chương trình Phiên họp;

- Các nhà khoa học, giảng viên nước ngoài thuộc Mạng lưới ASEA UNINET.

Các phòng: Phòng họp 2 Khu A; Phòng 8009, 8010, 8013, 8014-Khu B - 41 Lê Duẩn

Điều phối viên Mạng lưới ASEA UNINET

14h30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN của NCS Lương Tình, Ngành: Kinh tế phát triển, Mã số: 62.31.01.05

- Theo QĐ số 154/QĐ-ĐHĐN ngày 15/01/2019 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Trương Bá Thanh

8h00 (cả ngày)

Phiên họp toàn thể ASEA UNINET lần thứ 17

- ĐHĐN: Giám đốc; Chánh VP; Trưởng các Ban: KHTC, KHCN&MT, HTQT; Giám đốc Trung tâm TTHL&TT; Đại diện Đoàn Thanh niên;

- Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Đại diện: BGH, Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

- Theo Giấy mời.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN