UD-CK

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐOÀN TNCSHCM

1. Chức năng, nhiệm vụ


•    Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, là trường học xã hội chủ nghĩa của sinh viên Phân hiệu, là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Đảng uỷ, Ban giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên, sinh viên, phát động và tổ chức phong trào hành động cách mạng của đoàn viên, thanh niên, là cầu nối giữa thanh niên với Đảng.


•    Đứng ở vị trí là một đơn vị Đoàn cơ sở, trực thuộc Đoàn Đại học Đà Nẵng, Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum luôn thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên theo phương châm: Thiết thực – hiệu quả và hội nhập. Sau hơn 6 năm thành lập và phát triển của mình, cho đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã có 01 Chi bộ Đảng sinh viên, 04 Liên chi Đoàn với 22 Chi đoàn, 05 CLB, Đội, Nhóm và hơn 1000 đoàn viên, thanh niên. Trong 5 năm trở lại đây, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum luôn là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên của Đoàn Đai học Đà Nẵng.


•    Bên cạnh giáo dục chính trị tư tưởng, việc nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học luôn được xem là mục tiêu cơ bản, xuyên suốt trong tất cả hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Cùng với sự phát triển công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên, thái độ và ý thức chính trị của sinh viên đã có chuyển biến tích cực; sinh viên đã quan tâm hơn và có trách nhiệm hơn với những vấn đề của quê hương, đất nước, các vấn đề trong khu vực và quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức; số sinh viên vào Đoàn, số đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản luôn có xu hướng tăng. Ý thức lập thân, lập nghiệp của mỗi sinh viên đã cao hơn trước, sinh viên có nhu cầu và khả năng tiếp thu nhanh nhạy những thành tựu khoa học, công nghệ, kỹ thuật và quản lý hiện đại, năng động, sáng tạo, ham học hỏi, chủ động vươn lên tiếp cận với cái mới. Lòng nhân ái, nhân văn, tính tích cực chính trị - xã hội và tinh thần xung phong, tình nguyện, ý thức chia sẻ, tương thân, tương ái của sinh viên ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ hơn. Tâm thế, năng lực hội nhập quốc tế của sinh viên tự tin và chủ động hơn.


•    Đoàn viên, thanh niên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum không chỉ tiên phong góp phần làm tươi đẹp, lành mạnh giảng đường mà còn mang nhiệt huyết tuổi trẻ cống hiến cho cộng đồng. Những hoạt động cộng đồng mang tính từ thiện xã hội đã được tổ chức thường xuyên tại các trung tâm Baot trợ xã hội, người già neo đơn, những người có công với cách mạng, v.v… Không chỉ thế, tuổi trẻ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum còn vươn cao, vươn xa đôi tay tình nguyện đến những vùng sâu vùng xa của Tổ quốc qua các chiến dịch Chung sức cộng đồng hàng năm trên khắp các địa bàn Tây Nguyên.    


•    Cùng như tuổi trẻ cả nước, đoàn viên, thanh niên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, dù phải đứng trước bao thách thức của thời đại, vẫn phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây hoài bão lớn, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần: 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” Để rồi, từ nơi đây, một đội ngũ thanh niên trí thức giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng và có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam sẽ vững bước vào đời.


2. Cơ cấu tổ chức


3. Thông tin liên hệ


-    Facebook: www.facebook.com/tuoitreudck/
-    Số điện thoại: 0935.797.369
-    Email: doantn@kontum.udn.vn

Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027: Dấu ấn một chặng đường để tự hào vững bước

Từ ngày 14-15/5/2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

16/05/2022 09:11 AM Đã xem: 632