Thứ năm, ngày 23/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Phân hiệu Đaị học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2012 (biểu mẫu 21) (10/01/2013 3:59:51 PM)


 

TT  
 
Nội dung
 
 
Khóa học/
Năm 
tốt nghiệp
Số 
sinh viên nhập học
Số 
sinh viên 
tốt nghiệp
Phân loại tốt nghiệp(%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
Loại
xuất
sắc
Loại giỏi Loại khá
I Đại học chính quy              
a Chương trình đại trà              
1 Quản trị kinh doanh 1/2011 68 62 0 4,8 38,7  
    2/2012 65 31 0 3,2 19,4  
2 Kinh tế phát triển 1/2011 65 62 0 4,8 43,5  
    1/2012 96 84 0 0 9,5  
3 Tài chính ngân hàng 1/2011 74 65 0 1,5 27,7  
    2/2012 65 43 0 4,7 37,2  
4 Sư phạm Toán 1/2011 38 37 0 2,7 35,1  
5 Sư phạm GD tiểu học 1/2011 38 36 0 14,9 80,6  
6 QTKD du lịch và dịch vụ 2/2012 56 34 0 0 17,6  
marriage affairs all wife cheat i want an affair
gabapentin 300mg blog.ruleof3.ae keflex
abortion pill abortion pill abortion pill