Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Phân hiệu Đại Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2013 (biểu mẫu 21) (07/12/2013 6:33:37 PM)

 

TT  
 
Nội dung
 
Khóa học/
Năm
tốt nghiệp
Số
sinh viên nhập học
Số
sinh viên
tốt nghiệp
Phân loại tốt nghiệp (%)
Loại
xuất
sắc
Loại giỏi Loại
khá
I Đại học chính quy            
1 Quản trị kinh doanh 2007/2011 68 62 0 4,8 38,7
    2008/2012 65 50 0 2 12
    2009/2013 63 50 0 0 22
2 Kinh tế phát triển 2007/2011 65 62 0 4,8 43,5
    2007/2012 96 95 0 0 8,4
3 Tài chính ngân hàng 2007/2011 74 65 0 1,5 27,7
    2008/2012 65 53 0 3,8 30,2
4 Sư phạm Toán 2007/2011 38 37 0 2,7 35,1
5 Sư phạm GD tiểu học 2007/2011 38 36 0 14,9 80,6
6 Quản trị kinh doanh (QTKD du lịch và dịch vụ) 2008/2012 56 34 0 0 17,6
7 Tài chính ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp) 2009/2013 86 77 0 0 26
8 Kinh tế xây dựng 2008/2013 69 36 0 0 25
9 Công nghệ thông tin 2008/2013 61 42 0 0 22
II Liên thông (CĐ lên ĐH)            
1 Kế toán 2011/2013 68 52 0 0 11,5
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
imitrex 25mg internetsellout.com ciprofloxacin 250mg
free discount prescription cards coupons for cialis 2016 cialis 2015 coupon
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion